Ska Anna vinna igen?

Anna har 3-0 i starter enligt kommentatorerna. Ner mot det nedre märket väljer de olika märken. Anna kommer med styrbord in mot Rene men Rene har snabbare fått upp farten och slipper möte. Upp mot kryssen möter de för de bägge, vid mötet faller Anna vant undan, enligt kommentatorerna.

Anna i Mustobåten seglar ner mot märket och rundar genom att näst intill hålla båten still enligt kommentatorerna. Kryss upp till nästa märke.

Anna sätter och drar in seglet när hon gippar vid Marstrandsön. Hon seglar ner mot märket och kommer ner mot mål med 3-0 i seger om inget händer

Anna seglar in mot mål och skriver historia. Stort Grattis önskar vi Anna från redaktionen, väl seglat

Gigard mot mål

Williams i gul båt, Gigard i blå, Alliance

Starten gick av men var något mindre risktagande denna gången. Starten har en avgörande betydelse och man vill inte i dessa tävlingar som finasen ta risken att få ett straff.

De rundar märket, Williams efter Gigard och kryssar upp till nästa märke. Williams har plockat in på Gigard vid nästa rundning.

Gigard är före men Williams ligger nära, spänning råder! Gigard rundar vid det nedre märket. Williams som är tätt efter har tjänat lite mer på att vinden ökat.

Ner mot mmål är det Jan gigard som leder och seglar snabbt in mot mål.