Kategoriarkiv: Politik

Ann-Marie Begler på Försäkringskassan sparkas

Ann-Marie Begler på Försäkringskassan sparkas. Den högst ansvariga chefen på Försäkringskassan får gå. Ann-Marie Begler på Försäkringskassan blir av med sitt uppdrag all leda och styra Försäkringskassan.

Under året perioden som socialdemokraterna har styrt landet så har många människor förlorat sin sjukersättning och sjukpeng och förlorat inkomst. Frågan har berört mig djupt eftersom beslut i mitt egna fall har blivit det samma. Jag är en av dem som under ledning av Ann_Marie Begler har blivit av med min sjukersättning. Trots att Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen många år varit överens om vad som skulle vara mitt bästa. jag har deltagit på deras möten och följt deras instruktioner. Någon bra handlingsplan har de inte haft. De har varit ett uruselt arbete från båda myndigheterna som har resulterat i ett fiasko, ett inkomstbortfall men också pengaförlust för skattebetalarna.

Men för att inte helt fastna vid de ekonomiska förlusterna så ska vi i detta fall fokusera på de medicinska. Underlag under många år har skickats in till Försäkringskassan. Dyrbara processer som har kostat skattebetalarna pengar då underlagen levereras av SSU, Sahlgrenska sjukhuset, dokumenten skapas av verksamhetsansvariga specialister och röntgenplåtar har tagit på skador, närliggande och koordinatorer, specialister, undersjuksköterskor och sjuksköterskor har involverats i processen för att få fram underlag för att inte tala om laboratorium dit vilkas prover har skickats och avdelningar dit svar har återsänts.

Som ni förstår, kära läsare, följare och svenska medborgare är det en kostsam process som de arbetsföra ska betala. Således är det dyrbart när besluten bryts upp.

Dessutom ska jag processa mot myndighetens beslut vilket också kostar en massa tid då jag istället hade kunnat fokusera på försäljning vilket är var entreprenör slutmål.

Mina underlag ska då läsas av ytterligare en handläggare, utöver den som granskat ärendet och den som redan fattat beslut i ärendet.

Ja redan nu kan jag förtydliga att summan av ovan nämnda är 20 gånger summan av ersättningen. Så dumt kan det ibland bli när ett beslut fattas utan egentlig granskning.

Dessutom har jag inte och som jag tydligt har förklarat för Försäkringskassan meddelat dem om beslutet men de vägrar godkänna detta utan en blankett ifylld.

Alltså är sanningen än värre än man kunnat ana. Beslutet om avslås beror av ett icke ifyllt dokument vid händelsen som tar bort min rätt till skydd för min sjukdom och skada från läkemedel.

Jag vet iaf att som svensk så betalar vi mycket pengar i skatt per 100-lapp. Tyvärr så har jag efter att ha kommit vården nära sett hur resurserna för de sjuka försämras kraftigt. Likaså har tjänstemännen på Försäkringskassan blivit hårdare mot de sjuka. brevet jag fick var elakt skrivet vilket är helt onödigt.

Kostnaderna för de sjuka kan sänkas, det är jag överens om men det är inte ersättning till de som inte kan arbeta pga sjukdom. Automatisera istället besluten och sänk kostnaderna på lönerna för administratörerna. Ta framför allt inte ut det på de sjuka. Ersättningen för sjuka är pinsamt låg idag. man kan idag lätt urskilja vem som har lön och inte. Sämre tandhygien då man inte har råd att gå till tandläkaren, gamla kläder då man inte har råd att köpa nya och grått hår när man inte har råd att gå och klippa sig eller färga håret är några tecken på hur slitaget kan uppstå.

De som redan är sjuka behöver hålla en sund kost för att få i sig näring. Med den lilla sjukersättningen som ges idag är detta en omöjlighet vilket kan förvärra tillstånd.

Som svensk medborgare bör du fundera inför valet hur viktigt det är för dig att sjukförsäkringen fungerar över hela regeringsperioden inte bara ett år innan valet! Vill du kunna känna dig trygg i att få hjälp vid sjukdom när du ändå betalar skatt för att få det?!

Själv har jag inte fått den trygghet som man bör få om man insjuknar, trots att jag alltid betalt skatt. Detta tycker jag är fruktansvärt och elakt att Försäkringskassan. Jag är glad att Ann-Marie Begler fick avgå men likaså tittar jag längre fram och inser att hon får bära skulden för något som den socialdemokratiska regeringen bär ansvar över.

Tyvärr vill jag också säga att det i slutändan blir alla som förlorar på den här historian. Min inkomst förlust drabbar mina bloggar. Jag gör en samhällsuppgift genom att skriva om hälsa, miljö och rehabilitering samt bevakar nyhetsevent. Att spraka Ann-Marie kan innebära en förändring men fortfarande är en stor skada skedd och det blir dyrbart att reparera detta. Måtte vi inte få fler som Ann-Marie som går den socialdemokratiska regeringens uppdrag om att slänga ut sjuka ur trygghetssystemet.

Internationella Kvinnodagen – fler kvinnor i styrelsen 2020

Idag är det en av de allra viktigaste bloggdagarna på hela året för mig, därför att det är internationella kvinnodagen. Varför den dagen har blivit viktig för mig handlar nog mycket om vad jag själv tror på, som kvinna och som snart blir 40 är jag inte längre rädd för att ta plats eller säga vad jag tycker och tänker. Och det är nog det vad internationella kvinnodagen handlar om, att kvinnor måste få ta plats, i familjen och på jobbet, att det ska finnas ett ””lika”tänk, en jämställdhetsfråga där respekt för varje individ ska finnas oavsett kön. Kvinnans lika rätt kan i ett modernt samhälle tyckas vara onödigt men än idag har vi inte lika lön för lika arbete. I den frågan svarar jag alltid att starta eget, tror man på lika anser jag att detta är det bästa. Då visar kvinnor att de också kan driva och starta igång verksamheter. Det arbete man gör är inte könsbestämt kring entreprenörskap så varför ska det vara färre kvinnor i styrelser?

Alla de saker som jag själv gjort gällande entreprenörskap som ekonomi, mediaarbetet, alla strategiska frågor och skapande kraften har kunnat göras av mig som kvinna. Jag har inte mött några problem och andra kvinnor kommer också att kunna göra liknande arbete så varför varför det är färre kvinnor i styrelserummen är svårt att förstå, men jag ska i ärlighetens namn säga att jag känner betydligt fler män i den positionen än kvinnor. Hoppas på att vi framtiden kommer att förändra detta mönster.