Uppdrag och tid

Nu är det mycket att göra. Många kontakter görs med leverantörer och vi planerar för nya möten och årsstämman.

Nya konstellationer inom styrelsen ska göras och det vet jag ännu inte va det kommer att ta vägen.

Styrelsemöte

Det börjar dra ihop sig till Årsstämman och ikväll hade vi ett nytt styrelsemöte.

Listorna på att göra saker blir längre och längre. Det tar mer och mer tid och utmaningen för oss är skapa ett genuint engagemang för medlemmarna. Det är en svår uppgift.