Kategoriarkiv: Vård

Ann-Marie Begler på Försäkringskassan sparkas

Ann-Marie Begler på Försäkringskassan sparkas. Den högst ansvariga chefen på Försäkringskassan får gå. Ann-Marie Begler på Försäkringskassan blir av med sitt uppdrag all leda och styra Försäkringskassan.

Under året perioden som socialdemokraterna har styrt landet så har många människor förlorat sin sjukersättning och sjukpeng och förlorat inkomst. Frågan har berört mig djupt eftersom beslut i mitt egna fall har blivit det samma. Jag är en av dem som under ledning av Ann_Marie Begler har blivit av med min sjukersättning. Trots att Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen många år varit överens om vad som skulle vara mitt bästa. jag har deltagit på deras möten och följt deras instruktioner. Någon bra handlingsplan har de inte haft. De har varit ett uruselt arbete från båda myndigheterna som har resulterat i ett fiasko, ett inkomstbortfall men också pengaförlust för skattebetalarna.

Men för att inte helt fastna vid de ekonomiska förlusterna så ska vi i detta fall fokusera på de medicinska. Underlag under många år har skickats in till Försäkringskassan. Dyrbara processer som har kostat skattebetalarna pengar då underlagen levereras av SSU, Sahlgrenska sjukhuset, dokumenten skapas av verksamhetsansvariga specialister och röntgenplåtar har tagit på skador, närliggande och koordinatorer, specialister, undersjuksköterskor och sjuksköterskor har involverats i processen för att få fram underlag för att inte tala om laboratorium dit vilkas prover har skickats och avdelningar dit svar har återsänts.

Som ni förstår, kära läsare, följare och svenska medborgare är det en kostsam process som de arbetsföra ska betala. Således är det dyrbart när besluten bryts upp.

Dessutom ska jag processa mot myndighetens beslut vilket också kostar en massa tid då jag istället hade kunnat fokusera på försäljning vilket är var entreprenör slutmål.

Mina underlag ska då läsas av ytterligare en handläggare, utöver den som granskat ärendet och den som redan fattat beslut i ärendet.

Ja redan nu kan jag förtydliga att summan av ovan nämnda är 20 gånger summan av ersättningen. Så dumt kan det ibland bli när ett beslut fattas utan egentlig granskning.

Dessutom har jag inte och som jag tydligt har förklarat för Försäkringskassan meddelat dem om beslutet men de vägrar godkänna detta utan en blankett ifylld.

Alltså är sanningen än värre än man kunnat ana. Beslutet om avslås beror av ett icke ifyllt dokument vid händelsen som tar bort min rätt till skydd för min sjukdom och skada från läkemedel.

Jag vet iaf att som svensk så betalar vi mycket pengar i skatt per 100-lapp. Tyvärr så har jag efter att ha kommit vården nära sett hur resurserna för de sjuka försämras kraftigt. Likaså har tjänstemännen på Försäkringskassan blivit hårdare mot de sjuka. brevet jag fick var elakt skrivet vilket är helt onödigt.

Kostnaderna för de sjuka kan sänkas, det är jag överens om men det är inte ersättning till de som inte kan arbeta pga sjukdom. Automatisera istället besluten och sänk kostnaderna på lönerna för administratörerna. Ta framför allt inte ut det på de sjuka. Ersättningen för sjuka är pinsamt låg idag. man kan idag lätt urskilja vem som har lön och inte. Sämre tandhygien då man inte har råd att gå till tandläkaren, gamla kläder då man inte har råd att köpa nya och grått hår när man inte har råd att gå och klippa sig eller färga håret är några tecken på hur slitaget kan uppstå.

De som redan är sjuka behöver hålla en sund kost för att få i sig näring. Med den lilla sjukersättningen som ges idag är detta en omöjlighet vilket kan förvärra tillstånd.

Som svensk medborgare bör du fundera inför valet hur viktigt det är för dig att sjukförsäkringen fungerar över hela regeringsperioden inte bara ett år innan valet! Vill du kunna känna dig trygg i att få hjälp vid sjukdom när du ändå betalar skatt för att få det?!

Själv har jag inte fått den trygghet som man bör få om man insjuknar, trots att jag alltid betalt skatt. Detta tycker jag är fruktansvärt och elakt att Försäkringskassan. Jag är glad att Ann-Marie Begler fick avgå men likaså tittar jag längre fram och inser att hon får bära skulden för något som den socialdemokratiska regeringen bär ansvar över.

Tyvärr vill jag också säga att det i slutändan blir alla som förlorar på den här historian. Min inkomst förlust drabbar mina bloggar. Jag gör en samhällsuppgift genom att skriva om hälsa, miljö och rehabilitering samt bevakar nyhetsevent. Att spraka Ann-Marie kan innebära en förändring men fortfarande är en stor skada skedd och det blir dyrbart att reparera detta. Måtte vi inte få fler som Ann-Marie som går den socialdemokratiska regeringens uppdrag om att slänga ut sjuka ur trygghetssystemet.

P-tillståndet- när jag faller

Varje dag kan vara en kamp, varje dag kan vara en lång resa, varje dag kan vara en förödmjukelse, och varje dag kan vara ett livsbejakande.

Att ta sig, att förflytta sig med en kropp med smärta eller med en defekt kan för individen vara smärtsamt och mycket energikrävande.

Det innebär ofta planering för den drabbade, att komma i väg i rätt tid. Det kan vara bra att ta så pass mycket tid att man mellan händelserna kunna sitta ner och ta en paus innan man ger sig på nästa moment, att ta på sig ytterkläderna.

Morgonen kan ha varit ganska lång, du tvingas ställa klockan tidigt, vakna upp och att ta sig till duschen kan vara minst sagt utmanande. Vissa tvingas invänta hemtjänsten eller sin personliga assistent. När hjälpen väl kommer är första momentet att ta sig ur sängen. Det går inte att rycka upp, utan personen och assistent måste tillsammans jobba sig fram till en styrka och energi att lyfta kroppen i till sittande ställning, därefter kommer momentet att resa sig. Ta ett djup andetag, andas in, andas ut, hitta styrkan och välj nästa mål, duschen. Väl inne i duschen måste personen hitta något stöttande så att man inte faller.

Assistenten finner rum i duschen, fattar handtaget och hjälper personen till sist, eller så finner personen en vägg att lätt luta sig mot och ta stöd av.

Ja det blir ingen lång och härlig varm dusch i en duschkabin tillsammans med någon annan men smutsen ska sköljas bor och håret ska schamponeras.
Sedan torkas patienten och assistenten tar av sig stövlarna. Nu är det dags för påklädnad har man god hjälp av assistenten som kan ta fram kläderna, värre är det om man själv ska plocka fram kläderna, ofta ramlar de ner, och hamnar lite var stans. Men med ett par bra kryckor och några års träning fångar man lätt upp dem genom att föra kryckorna mot varandra och fånga upp plagget.

Så var kläderna på, och ytterskor och jacka ska på. När låset går igen kan du dra en lättnandens suck, jag klarade, vi klarade, tillsammans. Vi tittar på varandra och ler. Bilen står parkerad nära, på handikappsplatsen, och assistenten tar väskan och försiktigt går vi mot den.

Nu står inte bilden där längre för P-tillståndet har dragits in, som så mycket annat så har välfärden ändrats, fast smärtorna i nacke, ryggrad, tår, fotsula, hälsena, fingrar, handleder, armbågar, käkar kvarstår.

Parkeringstillståndet drogs in med anledning av att Göteborgs Stads handläggare på enheten för parkeringstillstånd drog in den. Efter att ha läst ett läkarintyg där patienten hade kommit i ett bättre skick än ovan beskrivning bedömdes behov av P-tillståndet inte som tillräckligt. Läkaren hade dock beskrivit att smärtorna kan komma plötsligt, är stadigvarande, att behovet att ta sig till och från arbete, sjukhus, vårdinstanser finns.

Under en dag kan en patients smärt tröskel variera, inflammationsbenägenheten kan variera under dygnets timmar och vara beroende av kost, stress, temperatur, pollen och pollutionshalt vilket gör att vid en läkarbesök kan förhållandena vara så gynsamma att tillståndet bedöms bättre.

Dock kan man på röntgen se skador, samt andra penetrerande maskiner utläsa inflammationsgraden i kroppen samt att patientens egna berättelse bör ha stor vikt. Ett enkelt blodprov kan visa tecken på inflammation, samt skador som påbyggnad på skelettet, förtjockningar, svullna mjukdelar och förlorade brosk bör vara synliga tecken på varför patienten har svårigheter att ta sig fram.

När det nu inte finns ett tillstånd har risken för att skada andra bilar ökat, vilket är fullständig oacceptabelt. Vidare har Göteborgs Stads parkeringsautomater inte anpassats till människor med funktionsnedsättningar då rätten till att få ett kvitto försvinner alldeles för fort. Det sämsta av allt är att svårigheterna med att få ut biljetten utgör risken för att få en P-bot ökar, vilket var ett uppkommande problem.

Det finns inte längre någon respekt i systemet för människor med funktionsnedsättningar, den är grupp som har fått ökade svårigheter och under mycket lång tid förbisetts. Ett överklagande till förvaltningsrätten finns nu på bordet, för nog ska kämpa för min rätt till arbete, sjukvård, minskade utgifter, minskade smärtor, minskad stress. Mitt överklagande ska också gälla den bristande undersökningen som gjorts av en verksamhetsansvarig läkare, som med den bedömning om att en patient med en sådan lång sjukdomshistorik inte längre har smärtor, och utan svårigheter kan ta sig.