Mobbing och kränkningar-Engelska skolan i Göteborg

För många år sedan bildade jag en arbetsgrupp lokalt på Rädda Barnen tillsammans med en av deras praktikanter. Projektet växte lokalt. Vi fick då chansen att föreläsa på en skola för en annan ort. De visade stort engagemang. Rädda Barnen arrangerade därefter ett nationellt möte där vi fick delta tillsammans med en professor inom mobbing mm. Jag ägnade mycket tid åt detta projekt då jag var nära anhörig, berörd, arg, och kände enormt mycket ilska över hur Engelska skolans rektor i Göteborg valt att bemöta mig som syster. Min åsikt var inte viktig trots att alla mina tankar varje morgon, dag som kväll ägnades åt min kärlek och faniljemedlem. Jag fann att skolan stod utan handlingsplan mot mobbing. Jag var ung och full av energi att rädda min älskade. Du krossade mig rektor och du valde att störa min far som satt i ett annat ansvarig för en stor konferens den dagen. Jag glömmer aldrig ditt svek men heller ej hur jag fick vända mitt hat till att göra något vettigt. Tillsammans med Rädda Barnen, ombudsmän och många frivilliga krafter drev vi fram ett lagkrav på handlingsplan mot mobbing i skolan. Jag har sedan jag varit barn i skolan hjälpt andra elever som utsatts, stått upp för de svaga. Visst slogs jag som barn, jag försvarade mig. Jag slogs aldrig först men använde min kraft att bemöta de slag som riktades mot mig.

Jag kommer aldrig förlåta rektorn på Engelska skolan i Göteborg, heller aldrig låta mitt barn gå på en sådan skola där en rektor visar så låg moral och ej heller rekommendera någon förälder att sätta sina barn i den skolan.

Jag har år efteråt arbetat på många skolor omkring i Göteborg och Stor Göteborg och aldrig mött en rektor som agerat med så lite respekt. Därför är Engelska skolan en bedrövlig skola med en respektlösrektor.

Jag fick aldrig någon tapperhets medalj och hon fick inte heller sparken av styrelsen. Skolan har till skillnad från den svenska skolan en syn på att personalen står över andra människor. Skolan borde inte få statligt stöd. Att visa respekt för andra är en grundläggande värdering i Sverige och Sveriges medborgare borde inte behöva bekosta skolor där den mentaliteten inte genomsyras. Skolans värderingsgrunder är en skam.

Reningsborg har brunnit

Reningsborg har brunnit. Det är med sorg jag skriver detta. Reningsborg är ett bra secondhand alternativ.

Jag och min familj har under många år lämnat in kläder dit. Det ligger bra beläget och det är enkelt och lätt att lämna in kläder där.

Jag har alltid känt det extra bra att lämna kläder dit då de som arbetar där har en tidigare missbruksbakgrund och detta är deras nya chans tillbaka till ett hälsosamt liv. Så klart man vill bidra till det! Nu har de inte längre någon plats att gå till. Det kan betyda mycket i en återgång. Jag hoppas att de snart får en ny plats.