Gigard mot mål

Williams i gul båt, Gigard i blå, Alliance

Starten gick av men var något mindre risktagande denna gången. Starten har en avgörande betydelse och man vill inte i dessa tävlingar som finasen ta risken att få ett straff.

De rundar märket, Williams efter Gigard och kryssar upp till nästa märke. Williams har plockat in på Gigard vid nästa rundning.

Gigard är före men Williams ligger nära, spänning råder! Gigard rundar vid det nedre märket. Williams som är tätt efter har tjänat lite mer på att vinden ökat.

Ner mot mmål är det Jan gigard som leder och seglar snabbt in mot mål.