1:a Maj – Ledarskap

Svea har många maskrosbarn.

Jag har aldrig varit ute och demonstrerat på gator men man får väl tyda 1:a Maj som den dag då olika intressegrupper samlas och går ut på gator och torg. Demonstrationerna har blivit en viktig samlingstillfälle för medlemmarna.

Under året har jag tagit upp viktiga ämnen som jag upptäckt inte fungerar i samhället. Därför har jag tyckt att det har varit viktigt att skriva om detta. Sjukvården som är överbelastad, doktorer som tvingas fokusera på administration framför tid med patienten, den märkbart ökade kriminaliteten i samhället, skola och myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen som har stora brister och nu också mötts av större nedläggningar.

Man kan se stora markanta skillnader i samhället och kravet på ett tydligt och starkt ledarskap är uppenbart. Att se till att statsfinanserna räcker till är en extremt viktig fråga i ett historiskt generöst välfärdssystem.

Numera hörs röster som tidigare inte haft lika stor röst. Den arbetade medelklassen har fått betala ett högt pris för de som är inte har grunden.

Pensionärerna har blivit stora förlorare. De är i behov av vård, har betalt skatt i sitt yrkesverksamma liv men har nu som äldre svårt att med samma kraft slå tillbaka. Jag har skrivit om äldre jag mött på gator som ber mig om pengar, de tvingas tigga för att klara sig medan barnbidraget blir betydligt större vid en större familj. Dessa familjer har blivit fler och statskassan har kommit i obalans. Nu dras snaran åt och Försäkringskassan vill inte längre betala för de som verkligen har de sämst, de med svåra sjukdomar, de med multipla nedsättningar. Få har talat för dem. Denna grupp som bor på boende, behöver ha assistans dygnet om, eller som pensionär hemhjälp.

Vi entreprenörer som är sjuka bör ha försäkringar, heltäckande då allt möjligt numera kan hända. Myndigheterna är förändrade, de har varit svårt att komma i kontakt med myndigheter och ingen särskild fil har gjorts för företag, trots att vi förväntas investera våra liv i verksamheter vars vinster ska bekosta välfärden. Att arbetsschemat ofta är samtliga dagar i veckan, kvällar och helger med följd som att familj och vänner få stå tillbaka och att huset kan vara en riskad insats. Denna röst har varit tyst. Varför jag nämner den är för att summan av resultatet i samhället som faller är att inte krocka loket. Men nu har vi kört ur spår.