FK, Försäkringskassan, lång väntan på utbetalning.

Äntligen kom beslutet. FK har efter beslut om att ha läst specialisten komplettering och därefter godkänt sjukskrivning och beviljat sjukpenning.

Utbetalning för entreprenörer är sällsynt. Oftast är det svårt att ens ta ledigt för verksamheten och det kan ta lång tid för FK att fastställa beloppet på ersättningsnivå.

En fördel vid start är att jobba vid sidan av för att ha en sidoinkomst eller jobba heltid och jobba extra med firman på helg och kvällar.

Arbetsförmedlingen

Jag vägrar att prata med dig!

Vi kommer att fortsätta bevaka arbetsförmedlingen. Många fel har gjorts under inskrivning.

Jag mottog strax innan min resa att AF erkänner sitt misstag som skedde 2017. Jag är tacksam för det samtidigt som jag känner mig väldigt illa behandlad och kränkt av handläggaren i kassan.

En handläggare bör alltid vara öppen för dialog och lösning. Ingen på en myndighet ska behöva behandla en kund illa. En handläggare bör prata och brevledes kommunicera inom rimlig tid. Den inskrivne och handläggaren bör betraktas stå på samma nivå och behandla varandra med respekt. Ingen är mer värd än den andre.

Digitaliseringen underlättar för Arbetsförmedlingen. Jobbsökarprocessen kan bli mer effektiv och kostnaderna för staten kan sänkas. Kontoren gapar idag tomma, med tanke på den brist på bostäder som det finns borde kontoren kunna göras om till lägenheter åt människor som söker bostad.