Motverka stölder med utökade polisinsatser, juridiska domstolsbeslut med utökade straff och samhällstjänst.

Jag har sedan länge skrivit om dessa stölder på min blogg. Jag är trött på att se vårt land utsättas för så mycket stölder! Höj straffsatsen, begränsa inflödet av resande, utöka tullkontroller samt ha större bevakning på platser där varor handel sker, utbilda polisen kompetensen är skrämmande låg, utöka antalet poliser i tjänst och utbilda fler med specialist kompetens, utöka strafftiden för den som begår brott och döm dem i rätten. Släpp inte tillbaka en gärningsman utan bevaka och kräv rapportering och lång samhällstjänst.