Allas lika rätt till hälsa under Covid-19 pandemin

Allas rätt till säkra och återanvändningsbara skyddskläder åt alla.

Som patient känner jag väl till situationen inne på sjukhusen. Jag har även besökt IVA-inte som patient men som hjälpt en IVA patient. Det är en fantastiskt vård som IVA kan erbjuda patienterna.

Covid 19 kräver säkra skydd

Covid-19 smittan kräver säkra skydd. Det är en droppsmitta och kan föras från människa till människa.

En del patienter kräver intensivvård därför att de insjuknat svårt och behöver extra mycket vård. Somliga placeras i respirator för hjälp med andning. Särskilt äldre, redan sjuka och svaga har drabbats svårare av Covid-19 samt de med fetma är en utsatt grupp.

De råder brist bland vårdpersonal och hemtjänsten saknar skyddskläder

Covid-19 har förorsakat en stressad och nationell kris. Vårdpersonal och Hemtjänst har ett stort behov av skyddskläder och med en ökad efterfrågan och med ett litet lager har resurserna börjat sina.

TV4 Rapporterar

Jag följde Medias rapportering om Covid-19 redan väldigt tidigt och har läst och hört rapporterats om utvecklingen i olika länder. Jag reagerade starkt på att vårdpersonal har saknat skyddskläder och att lagren börjat sina. Så jag beslöt mig för att göra något åt saken.

Skyddsdräkt, munskydd och handesinfektion, madrassöverdragg och OP Rock

Vi erbjuder skyddsdräkt, munskydd och handdesinfektion, OP Rock och madrassöverdrag till sjukhusbädd. Vi har även möjlighet att sy ytterligare modeller efter önskemål.
Kontakta info at semarketing för vidare information.