Anna Östling mot Cilia

Anna leder och ligger 4 våglängder före.

Anna rullar in Genackern, Celia kör efter och rullar in senare och får problem. Med 5 i besättningen är det ett annat sätt att segla båten.

Anna leder och Cilia jagar.

Anna gippar.