Arbetsförmedlingen

Jag vägrar att prata med dig!

Vi kommer att fortsätta bevaka arbetsförmedlingen. Många fel har gjorts under inskrivning.

Jag mottog strax innan min resa att AF erkänner sitt misstag som skedde 2017. Jag är tacksam för det samtidigt som jag känner mig väldigt illa behandlad och kränkt av handläggaren i kassan.

En handläggare bör alltid vara öppen för dialog och lösning. Ingen på en myndighet ska behöva behandla en kund illa. En handläggare bör prata och brevledes kommunicera inom rimlig tid. Den inskrivne och handläggaren bör betraktas stå på samma nivå och behandla varandra med respekt. Ingen är mer värd än den andre.

Digitaliseringen underlättar för Arbetsförmedlingen. Jobbsökarprocessen kan bli mer effektiv och kostnaderna för staten kan sänkas. Kontoren gapar idag tomma, med tanke på den brist på bostäder som det finns borde kontoren kunna göras om till lägenheter åt människor som söker bostad.