Arbetsmarknaden

EU-toppmötet nere på Eriksberg

Idag har 26 stycken regeringschefer från hela Europa samlats nere på Eriksberg i Göteborg.

Eriksberg är bostadsområde nära vattnet. Från kajen kan man blicka ut över hamninloppet och se färjetrafiken passera förbi, det är rent och snyggt och längs kajen har man byggt en träbrygga där alla kan sitta och sola. Vackra kvällar ser besökarna solen gå ner och man njuter av det vackra området, husen, caféerna och lugnet. I området bor vita och färgade människor, svenskar och immigrerande, alla med jobb. Det är dyrt att bo i Eriksberg.

Mötet behandlar sociala frågor om jobb och livsförhållanden, 

Idag har EUs regeringschefer samlats nere på Eriksberg, i Göteborg, Sverige. 

Statsminister Löven har inlett mötet med att välkomna regeringscheferna och tackat för att de har kommit hit. Redan för 20 år sedan planerades detta möte, vilket en av talarna tog upp och tackade för att han blivit inbjuden. 

I Stefan Lövens tal tog han bland annat upp hur viktigt det var att alla samlats för att man tillsammans ska arbeta fram hur Europa ska formas. Löven understryker vikten av gemenskapen, och delaktigheten av staternas samverkan. 

Mötet ska ta upp frågor som ungdomsarbetslöshet, rättvisefrågor, fri rörelse över gränserna, vad händer om man har arbetat i över 40 år på samma företag och man har mycket kunskap och vill byta jobb men har ingen utbildning, allas rätt till utbildning, integrationsfrågan samt vad digitaliserings för och nackdelar, vad den kommer att innebära för människor.

Efter en kaffepaus så inleds nu ett nytt möte.

Men kan verkligen dessa regeringschefer förstå hur det är att stå utanför arbetsmarknaden. När man skriver ansökningar, dag efter dag, år efter åt efter år och aldrig får något positivt svar? Ibland kan man ha tur att att få komma på intervju. Där kan man få svaret att de tycker om ens profil, att de har blivit väldigt intresserade. Man tackar och ler men inombords så håller man sig lugn. Det är inte första intervju som man har varit på och det är inte första intervjun där man har fått avslag. Det har alltid funnits någon som har haft en bättre och starkare profil. Det har inte räckt med en Internationell kandidatexamen och året därefter inte heller en Entreprenörskapsutbildning inom Affärsutveckling. 

Men det som hjälpte det var goda kontakter, det hjälpte mig till en mäktig position. Kontakter har visat sig vara oerhört viktigt när det gäller anställning. Så hur kommer det sig då att den politiska frågan handlar om utbildning och kultur snarare än att utbilda människor i att nätverka?