Arbetsmarknadsfrågor

Frågeställningar och debatt kring Arbetsmarknadsfrågor

Arbetsmarknadsfrågor

Permittering, sjukskrivningar, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.