Brott ska inte löna sig

Jag har en gammal underrättelse om beslut från polisen hos mig. 1997 hade jag under en kväll ställt en ny cykel vid cykelstället vid busshållplatsen. Dum som jag var för naturligtvis stod inte cykeln kvar där när jag kom tillbaka. Cyklar har blivit ett lätt byte för tjuvar att ta och om mot förmodan tjuven skulle åka fast är straffet för brottet så pass litet att det inte spelar tjuven någon roll. Förloraren är istället medborgaren som köper en ny cykel som inte får ha den kvar, inte ens en vecka!

Tyvärr med referens till min egna erfarenhet så köpte jag inte heller någon ny cykel. Under mitt liv har jag blivit av med 2 nya cyklar tills jag fick nog. Därefter har jag cyklat på en gammal gammal cykel under flera år.

Så ytterligare några som förlorar på att medborgaren blir av med cykeln är cykelhandlaren, entreprenören. Om fler fick ha kvar sina nya cyklar skulle också fler köpa nya. För till slut så tröttnar de flesta och slutar att köpa. Detta är inte något som Sverige önskar sig. Det borde därför vara av yttersta vikt att man tittar på hur man ska förhindra den här typen av brott för att motverka den ökande takten samt att öka straffsatsen för brottet för att färre ska bli av med sina cyklar.