Utföraren vs Beslutsfattaren

I sedvanlig ordning hade man kanske beskrivit det som beslutfattaren vs utföraren men det är med avsikt om inläggets syfte jag jag valt ovan ordning då utföraren, eller utförarna blir allt färre i vårt digitalt samhälle. Fler och fler medarbetare har med moderniseringen i samhället kunna ta en skrivbordsroll och kvar finns enstaka utförare. Många av dessa ersattes också med maskiner varför antalet på dem också har minskat.

Med alla dessa hierarkier medföljer också krav om eftertänksamhet. Ledarskapet torde vara av stor vikt då den som hamnar längst nederst i ordningen har ett stort antal led ovan sig. Till min stora besvikelse fick jag idag då bevittna hur ledarskapet kan brista. Att skrika och rasera ut på det nedersta ledet är en gammal och förlegad ledarstil och vittnar om en låg kunskap i ledarskap. I detta skede kan man då bara hoppas på att det ytterligare led ovan har kraft och ork att leda i rätt riktning, att ledsaga den okunnige mot rätt mål, mot godhet och förståelse och att det svarta håll som dennes bristande kunskap utgör täcks upp till ytan.

IT ledarna som går i framkant

IT-debatt under Alemdalsveckan, DI

Växande organisationer
Visby är en vacker stad, almedalsveckan är sprudlande. Gatorna fylls av debattörer, mediafolk, företagare och åskådare. Utbudet av föreläsningar är enormt. Under veckan har vi besökt talare
besökt föreläsningar om rätten till assistens, miljöutveckling, klimatsmarta lösningar, debatt mellan de största partiernas ungdomsförbund.

Vi har också träffat en massa företagare som berättar som sina produkter. Men det som dominerat debatten under almedalsveckan har varit invandrar frågan, vara eller icke vara, besluta om rätten till stöd eller inte. Hur många som ska få stanna och vilka som inte ska få kvar. Denna fråga har varit den icke lågmälda debatten i det annars så städade Almedalsveckan.

Visst fanns det en närvaro av entreprenöriell anda men den borde varit betydligt starkare. Di Debattpanel pratade om IT-implementation ur ett ledarperspektiv. ledarna som i normala fall ändå kan betraktas som relativt unga men i detta avseende såg sig själva som äldre i organisationen ville övergripande förmedla att visa hänsyn och ödmjukhet i IT situationer, att agera med nyfikenhet och öppet visa sin okunnighet leder till en platt och fungerande organisation med ett hög delaktighet inom belsutsprocessen av samtliga i organisationen.

Ledarna samtalade om att inte vara rädd för att verka misslyckad utan att försöka visa sitt intresse. Att våga stå upp för sin okunnighet och istället fokusera på ledarskapet med att ”leda”
Man pekade på hur man kunde påverka bakåtsträvande ledare och inspirera som ledare motarbetade medarbetare.