Sjukvården

Sjukvården

Idag har köerna inom sjukvården växt gigantiskt och fler och fler larmrapporter kommer medborgaren till känna att människor med svåra sjukdomar som cancer inte får vård I tid.

Det viktigaste en människa har är hälsan för utan hälsan så kan vi inte arbeta, och då kan vi inte heller försörja oss. Vi kan heller inte försörja våra familjer så den som står utan sjukvård drabbas på manga olika plan. Inte bara den smärta som sjukdomen ger upphov till och den obekväma och stressade situation som kroppen utsätts för räcker inte I detta skede utan dessutom så faller hela individens vardagssituation.

Det första som den sjuke får göra är att se over sin budget, för när patienten blir sjukskriven minskar lönen och när sjukpenningen förvandlas till sjukersättning så begränsas ekonomin oerhört. Det är knappt så att det går runt, allt måste dras.
Först så måste patienten har råd att betala sin hyra, sedan kostar mediciner och läkarbesök och därefter ska maten betalas.
Här kommer en stor nedskärning. De finns så manga olika val att göra och med en minskad kassa frestas man lätt att köpa in de billigare varorna som oftast är mindre hälsosamma. Patienten behöver ekologiska, näringsrika livsmedel men pastan, vitt bröd och läsk är billigt. Så oftast tvingas man välja att köpa billigt.

De faktum att patienter som drabbas av svår sjukdom inte får vård är oförlåtligt men än värre är när sjukvården förnekar att läka naturligt inte kan påverka kroppens förmåga och till ett mycket lägre pris. Jag motsätter mig att man politiskt har förkastat kroppens egna förmåga att läka genom kost och träning. Det är mycket dyrbart för samhället att skratta åt dem som förespråkar att man ska ta ansvar för sin egen kropp och äta sunt och träna.

Jag har under manga år levt efter dessa principer och är numera mycket mycket bättre. Jag lever sunt, äter sunt och tränar och har gjort detta sedan 2003, det har get goda resultat. Jag tycker att det är viktigt att samhället lyssnar på oss som valt detta liv I ett tidigt skede och som kan visa på långvariga resultat och numera byggt upp en livsstil.

Jag lever inte bara sunt jag har lyckats att ta mig bort ifrån ett mycket mycket svårt sjukdomstillstånd. Samhället, beslutsfattare måste börja lyssna på oss som har uppnått dessa resultat. Vi bär på mycket erfarenhet, kunskap och har uppnått ett resultat som indikerar på vilken riktigning politiker måste skapa beslut för att uppnå god samhälls hälsa.

Storuma har flest sjukskrivna?

Att komma I arbete efter en sjukskrivning kan vara mycket mycket svårt. Arbetsförmedlingen ska hjälpa till och introducera den med sjukskrivning till återgång I arbete. Men vad hände egentligen. Själv såg jag aldrig några insatser, jag har under åren själv hittat praktikplatser, och deltidsjobb, timanställning men arbetsförmedlaren har aldrig lyckats med en enda insats. Det skriver de själv I sina beslut, så min stora ubdran är varför ska vi ha arbetsförmedlare som kostar enorma summor att uppbära detta slappa system. Mitt svar är att automatisera dessa tjänster. Som arbetslös logga man in med bankid och därefter registrerar man sitt jobbsök. Varför ska det kontrolleras av en människa och inte en maskin. Den som jobbar ska inte behöva betala dyrt för en kontroll som sällan leder till mer än kontroll. Dessutom visar det sig enligt statistiken att flest job fås genom kontakter och att söka är därför en tidsödande och ineffektiv insats som får den arbetslöse att må sämre med alla avslag snarare än att stärka den och uppleva det positive med en ledighet.

Jobbsökningsprocessen måste bli mycket enklare, bade för den som rekryterar och den som söker job, all denna tid till ingen nytta. Fokusera istllet på att bli bra på en sport, en hobby eller ta hand om familjen. Med tiden kommer manga arbetsuppgifter att göras av robotar och då kan det vara bra att man hittat ett syfte med livet som inte är förknippat med arbete. Hur uppnår du din inre lycka? Är det genom job eller genom att leva ett stressfritt och harmoniskt liv med kanske lägre materiel standard men med mer fritid. Kanske är det också så att när robotorna tillverkar varor så sjunker priserna och fler kan uppnå en bättre materiell standard till en lägre kostnad.
För hoppningsvis kommer vi att få mer tid till familj, vara ute I nature, träna och umgås med våra barn.

Hur skiljer sig livet på landet från standen?

Ja nu pratar man politiskt om att väljarna på lande har betydelse, självklart är de betydelsefulla. Varför skulle de inte vara det? Det är 2018! Allas röst I Sverige måste få betydelse. Jag tanker att man hard et väldigt bra om man kan bop å landet. Man har möjlighet att få bo nära skog och hav. DEt är fantastiskt och vår svenska natur är enastående. Men det måste också vara möjligt att leva där. När posten stänger och det blir svårt att ta sig till sjukhuset eller förlossningsklinikerna är det inte lika roligt längre.
Min tanke är att människorna som prioriterar att bo nära nature lätt kan bli överkörda av politikerna och att kostnderna stiger för högt. Min dröm är att bop å landet därför skulle jag vilja skapa förutsättningarna själv att ha ett bra samhälle där, mer självförsörjande.

När jag skapade mina nätbutiker och blogger hade jag människorna på landet som focus. Jag vill at tom man bor på landet så ska man ändå kunna få ha samma bekvämlighet och liv. Det är bra med nätbutikerna att jag kan skicka ut varorna till dem som vill ha detta. Då är det ju viktigt att kunna ha Internet. Kan knappt tänka mig längre hur det går att vara utan Internet idag?! All tag gör är over nätet. Jag kontaktar sjukvården over nätet, jag handlar på nätet, jag träffar folk via social media på nätet, jag skiver mina blogginlägg på nätet. Visst hander det att jag laser en bok men tycärr inte lika ofta längre som jag den tid jag lägger på social media.

När jag är I skärgården så brukar jag plocka upp mobile när jag har lite tråkigt, döstunder. Jag kan tänka mig att manga människor använder nätet väldigt mycket, manga tittar på fim och lyssnar på music. Själv arbetar jag mycket och det over nätet så utan Internet skulle jag vara helt ställd.

Jag går till mitt arbete men när jag kommer hem så ägnar jag tid over nätet. Det finns så manga spännande saker att lära sig där så jag ägnar mycket tid åt inlärning. Jag vet att det kom upp en fråga att de på landsbyggden inte kan ha fungerande internet och jag tanker hur svårt det måste vara. Kanske kan man bygga byggnader med wifi som är öppna för allmänheten, moderna bibliotek, en matvarubutik som också erbjuder Internet, frågan återstår bara när man behöver vård och hjlp och inte kan ta sig dit. Då är det viktigt att byn håller samman och hjälper de gamla och sjuka.

Integration-Få fler sjuka in på arbetsmarknanden

Det kostar mycket pengar att bli sjuk
När du blir sjuk får du sjukkassa. Som är bekant för de flesta så går inkomsten ner. Det är inget eget val man gör att stiga av från sitt jobb. De allra flesta vill vara kvar och jobba, trots att det inte är drömjobbet man har. Men de allra flesta resonerar som att det är det som ger min inkomst, det är så jag kan försörja mig själv och min familj. Så man stannar på sitt jobb. Men om man blir sjuk kan man inte längre vara kvar. När inkomsten sjunker så är det mycket man inte längre har råd att köpa. Livet som sjuk är ganska trist. Det finns mycket man kan dra ner på men saker som mediciner och sjukvård, dessa kostnader ökar istället. Många sjuka har inte varit hos tandläkaren länge eller har heller råd att gå till frisören eller köpa nya kläder. Det blir synligt om man har råd och är arbetande efter ett tag.

Arbetsförmedlingen sviker de som är sjukast-få har kommit i arbete trots att stöd för rehab som introduktion på arbetsmarknaden finns.
För de som står utanför arbetsmarknaden är livet svårast. Arbetsförmedlingen har i uppdag att få människor tillbaka i arbete. Man har ett fungerade system för nysvenskar och invandrare men för de som är sjuka har man misslyckats och media har till och med rapporterat att man har skickat tillbaka pengar. Varför arbetsförmedlingen har de sjuka bort prioriterats? Varför är det mindre viktigt att få ut en person med nedsättning än en person med invandrarbakgrund? De sjuka behöver rehabiliteringsinsatser för att kunna få komma tillbaka i jobb. De finns pengar avsatta för dessa ändamål och de finns företag som levererar tjänster av detta slag samt säljer ypperligt ergonomiska produkter idag. Så varför kan man inte hjälpa dessa personer ut i arbete. Staten kan betal upp till 16.000 kronor det är mer än vad en sjukersättning ger, inköp av rehabprodukter kan göras så att nedsättningen som försvårar för arbetstagaren kan minimeras, vad är då problemet, att inte hitta en arbetsplats? Mer tid på uppsökande verksamhet, ett säljuppdrag alltså är vad som behövs. Det behövs inte lika många personer i kassan. Jag har ofta sett dem prata med varandra, denna personal ska vara ute och söka uppdrag. Dessutom är Arbetsförmedlingen en myndighet som har kontakt med andra myndigheter där behoven i stora organisationer uppstår. Nej, arbetsförmedlingen har svikit de sjuka, personalen har varit trygg, fler borde få jobba på provision och uppvisa goda resultat för att få stanna kvar i sina tjänster. Politiskt har man tagit upp Arbetsförmedlingens vara eller icke vara och med tanke på resultatet så borde verksamheten läggas ner och omformas. Mig har ni svikit i omgångar för det svåraste i livet är att stå utan arbete och inkomst. Det drabbar den sjuke och reducerar möjligheten att starta familj, köpa hus, bil, ha en bättre hälsa och sundare livsstil.

Andra får betala när sjukdomen tränger på
Ytterligare en aspekt är att de som idag arbetar tvingas att betala pengar för de som står utanför arbetsmarknanden. Det är därför som många av svenskarna idag reagerar, med all rätt när hälften av deras skattepengar försvinner. Nu är dock antalet sjuka inte så många så att få ut dessa i jobb är ingen omöjlighet. Men viljan att få ut människor i jobb efter en längre period måste politiskt öka. Tillsätt mer pengar och tjäna mer pengar på lång sikt, att stå utanför arbetsmarknaden är dyrt för samhället.