Du äger din egen historia och din framtid

Vad som skett har skett, gjort är gjort. Du äger din historia men du äger också din egen framtid. Vilka val du gör kommer att påverka din framtid. Du styr och du äger, bara du kan påverka ditt eget öde och ta ansvar för din framtida utveckling.