Entreprenörskap- bokföring

Jag fick nyligen information från skatteverket. Nu är det tid att börja arbeta med sin bokföring om du inte gjort det fram tills nu.

Som tur är har jag kontinuerligt under året arbetat med mina kvitton. Att kontinuerligt hålla ordning rent allmänt har hjälpt mig. När jag var igång gjorde jag under sommaren stor sortering av kvittona. Därefter har jag lagt in dem.

Numera finns det väldigt bra och lättanvända bokföringsprogram som hjälper dig att göra rätt i din bokföring. Det är så enkelt att man kan helt enkelt inte göra fel! Så du behöver inte känna tveksamhet, kommer jag klara detta tänker du kanske? Svaret är ja. Använd mobilen och fotografera ditt kvitto, ladda upp det i programmet och mata in siffrorna. Kontrollera och jämför mot ditt kvitto.

  • Glöm ej att spara ditt kvitto!

Skatteverket kan också hjälpa till med vissa frågor samt auktoriserade redovisningsbyråer. Lycka till!