Entreprenörskap-Disken, skrivbordet och känslan av kontroll

Idag skulle jag registrera ytterligare kvitton men fick problem pga fullt minne. Genast blev jag tvungen att påbörja en ny process- nämligen att städa upp bland mina mappar. Detta skulle ju ha gjorts för länge sedan. Med alla bilder som tagit genom åren fanns det mycket som behövde rensas bort.

Ja grovsorteringen hade väl gjorts men nu behövde jag frigöra minne så nu gick jag ganska hårt åt. Med digital fotografering tas många bilder men bara de riktigt bra fick vara kvar.

Så efter många timmar hann många bilder rensas bort. Jag anser att Kontroll och struktur är oerhört viktigt för att arbeta effektivt. Ju mer ordning jag har desto bättre blir resultatet. Det ger mig en känsla av kontroll och trygghet.