Försäkringskassan- det hållbara Sverige

2019 skickar Försäkringskassan pappersbrev. Därefter ska man fylla i blanketten, skriva på och sedan ska den skickas till inläsningscentralen i Norra Sverige. Varför sker inte ALLT digitalt idag? Vilka enorma kostnader som skattebetalarna ska betala.

Transporten av formuläret kostar. Administrationen av formuläret kostar. Ja det är väldigt dyrt, ställ det sedan i jämförelse med att skattemedel inte räcker till att ge behandling åt sjuka. Sverige har enorma vinster att göra på att skapa effektiva processer i administrationen kring sjukanmälningar. Handläggare, försäkringsrådgivaren, administratören kan ersättas av effektiv automatisering och personer som behöver ersättning kan få den snabbare. För det måste väl ändå vara målet att kostnadsposterna ska ligga på den med sjukdom snarare än att betala kostsamma och ineffektiva processer.

I takt med det ökade sjukkostnaderna har administrationen märkligt nog ökat. Läkarintygen ska allt oftare kompletteras. Förhoppningsvis kan man då bygga ett system som pratar med Försäkringskassan så att läkaren redan från start kan fylla i rätt och inga kompletteringar behöver göras.