Försäkringskassan krav på läkaren ökar

Fler och fler patienter har svårt att få ut sina betalningar i tid. Detta medför att fler behöver söka sig till socialtjänsten i kommunen.

Det är vanligt att Försäkringskassan kräver fler yttringar från läkaren efter att patienten varit på vårdbesök. Doktorerna som har ont om tid, vanligtvis är 10 minuter avsatt för patienten men redan som praktiserande ungdom på barnsjukhus kunde jag se att tider dubbelbokas. Outtröttlig undersökte barnspecialisten barnen noggrant då hans egen hälsa åsidosattes barnen. Idag hyllar jag dig Johan Westfelt för de arbete du gjort med alla barn under åren. Lika så hyllar jag alla dina kollegor, de specialister, AT läkare, överläkare, jourläkare och underläkare som jag mött. Det är fantastiskt att läkaren dag ut och dag in orkar att arbeta under det tryck som idag uppstått. Bristen på resurser tid och ökade arbetsuppgifter ska sättas samman till det oerhört stora ansvar en läkare har att ställa rätt diagnos i en sjuk eller skadad kropp och därefter i rätt tid påbörja behandling. När jag idag anländer till väntrummet är väntrummet överfullt. Patienterna har svårt att få rum och jag gör mig beredd att lyfta på mig om en äldre eller sjukare patient söker plats. Alla dessa patienter ska läkarna ta hand om. Till ovan nämnda arbetsuppgifter läggs nu också till läkaren att komplettera hens bedömning då Försäkringskassan, FK, allt mer ofta anser underlaget otillräckligt. Patienten ska alltså hinnas undersökas, sjuksköterska och undersjuksköterska ska koordineras och material ska hinna ställas i ordning samt journal föras, tillkommande recept skrivas ut samt utlåtande för blodprov, sjukgymnastik och arbetsterapi. Märk väl att detta planeras att göras under en 10 minuter besök med patient. När nu ytterligare krav tillkommer kan jag inte annat än säga att patientens undersökning och därmed hälsa åsidosätts. Inte undra på att det finns så mycket återkommande patienter till vården. Man hinner inte få en riktig och välplanerad behandling. Läkarbesöket och dialogen med patienten drunknar i havet av administration som Försäkringskassan kräver.