IT ledarna som går i framkant

IT-debatt under Alemdalsveckan, DI

Växande organisationer
Visby är en vacker stad, almedalsveckan är sprudlande. Gatorna fylls av debattörer, mediafolk, företagare och åskådare. Utbudet av föreläsningar är enormt. Under veckan har vi besökt talare
besökt föreläsningar om rätten till assistens, miljöutveckling, klimatsmarta lösningar, debatt mellan de största partiernas ungdomsförbund.

Vi har också träffat en massa företagare som berättar som sina produkter. Men det som dominerat debatten under almedalsveckan har varit invandrar frågan, vara eller icke vara, besluta om rätten till stöd eller inte. Hur många som ska få stanna och vilka som inte ska få kvar. Denna fråga har varit den icke lågmälda debatten i det annars så städade Almedalsveckan.

Visst fanns det en närvaro av entreprenöriell anda men den borde varit betydligt starkare. Di Debattpanel pratade om IT-implementation ur ett ledarperspektiv. ledarna som i normala fall ändå kan betraktas som relativt unga men i detta avseende såg sig själva som äldre i organisationen ville övergripande förmedla att visa hänsyn och ödmjukhet i IT situationer, att agera med nyfikenhet och öppet visa sin okunnighet leder till en platt och fungerande organisation med ett hög delaktighet inom belsutsprocessen av samtliga i organisationen.

Ledarna samtalade om att inte vara rädd för att verka misslyckad utan att försöka visa sitt intresse. Att våga stå upp för sin okunnighet och istället fokusera på ledarskapet med att ”leda”
Man pekade på hur man kunde påverka bakåtsträvande ledare och inspirera som ledare motarbetade medarbetare.