J Biden – Det amerikanska segervalet

Amerika har talat

02.25 svensk tid håller Joe Biden sitt segertal. Hans tal inleds av ett långt tal av hans Vice President Kamala Harris. Hon håller ett långt, klart och mycket rörande tal. Hon talar om hennes möjlighet att bli vald som första mörka kvinna. Detta är enormt stort och kommer att skrivas in i historieböckerna. Att en kvinna får en sådan position är stort nog. Kamala Harris är en vacker kvinna med en tydlighet och klarhet och med mycket karisma. Att Joe Biden kan tänka att ha en kvinna vid sin närmsta sida och kan tänka sig att låta henne ta över i de fall han inte har möjligheten att längre regera är stort. Det är ett kvinligt framsteg för alla kvinnor i världen. Det är ledsagande för att kvinnor likväl som män ska kunna ta höga position. Vad det än gäller är kvinnor lika duktiga som män på att ta ansvar-det är ingen skillnad men många kvinnor innan Kamala har fått kämpa för att bana väg för att detta ska vara möjligt. Joe Biden förverkligar att detta är möjligt. Joe Biden talar i sitt tala om att hans ska vara president för alla amerikaner, för de som har röstat mot honom likväl för de som har röstat för honom. Han tackar alla de som röstat på honom. Han talar om att de ska tillsammans kämpa mot Pandemin och han sänder ut en tanke för alla de anhöriga som förlorat någon i Coronan. Han talar om de sina runtomkring honom och lyfter fram sin fru som han är stolt över. Han sänder en signal om att han inte är ensam utan att de runtomkring honom, inkluderat alla kampanjarbetare är viktiga för honom och han tackar dem för ett hårt arbete. Han sträcker ut sin hand till de svarta och färgade i USA. De svarta har gjort en stor skillnad i röstantal och baserat på deras röster har han kunnat få sina elektor röster. Också de som tror på allas lika värde har varit viktiga. Joe Biden talar om demokratin liksom Kamala Harris. Vidare talar han om de utmaningar som landet står inför och att hans uppgift är att ena landet. Klimatförändringar, Pandemin och att ena de bägge röstande sidorna. Hans ambition om att regera för hela landet och vara landets president och inte riktad till enbart några gruppers president. Det faktum har gjort honom till president. Dessa röster har varit viktiga för hans framgång och en viktig faktor för detta har varit att dessa grupper är av betydande antal. Det är en politik som vänder sig till en stor del av Amerikanska befolkningen. Det är en modern politik där människor måste agera och tänka på miljön för vår planets resursfördelning likaså att det lever olika typer av människor i Amerika. -I amerika, Tyskland liksom i Sverige är vi idag uppblandade. Vi föds här liksom Kamala men kan ha en mor eller förfäder som kom till landet och valde att leva här. Oavsett hudfärg och ras ska det inte ha någon påverkan. Joe Biden talar om att arbeta och motverka rasism. Han tror genuint på detta och kan visa dem genom hans tillsättning av Kamala Harris som kommer att vara hans högra hand. Hennes kompetens lyser klart och Joe Biden kommer att ha god nytta av henne. Han ser till hennes kompetens vilket har gett henne positionen. Rasism plågar USA men det står högt på Bidens agenda. Det kommer att bli en stor utmaning att under en president period tvätta birt vad som finns i det amerikanska systemet och är föga troligt att det under så kort tid skulle försvinna men att lyfta det som punkt är ett viktigt steg frammåt. Att dessutom agera i den riktningen är viktigt för att visa att man själv tror på den förändringen. Att få USA att agera ansvartagande miljömässigt är en stor utmaning. USA är ett land vars alla länder riktar ögonen mot. Det återstår att se om Joe Biden kommer att inleda fler internationella avtal för ett mer klimatvänligt land men troligt är att avtal kan komma till nu med denna seger än tidigare. Detta gör relationen med USA ur ett klimat- och internatonellt perspektiv mer hoppfullt med Joe Biden som sittande president. Joe Biden har fått historiskt många röster. Det har varit ett land som när det behövs har visat att demokratin måste leva. De svarta har kämpat för sina rättigheter och har gjort en stor förändring genom att ha gått till vallokalerna. De har slutit upp när de insåg att hotet var för stort. Röstplikten har inte ingnorerats-trots flera jobb har man ändå gått till valstugorna. De svarta har slutit upp för att förebygga ett förvärrat scenario. Den svarta kampen om lika rättigheter fortsätter och deras kamp har varit att rösta på en president som ger dem samma möjligheter och inte vill minska dem. Vårdinsatser och utökad rätt till publik vård fortsätter med Joe Biden. Det är en långsam process men än pågående. På några minuter ser jag The United States of Amerika ändras. Den hårda linjen mjuknar något, på agendan finns de viktiga miljöförbättringar, lika rättigheter och publik vård. Joe Biden lyfte också fram sin fru som lärare och därmed också vikten av skola och lärares prestationer, hans stolthet över denna kvinna och vikten av familjen. Det låter som om USa har fått en mycket bättre och modernare framtidsutsikt. Men inte att glömma så har det varit en rafflande kamp om presidentskapet och Trump har varit en stark kandidat. Valet har haft extremt många som valt att rösta och många av väljarna har också röstat på Trump. Utmaningen är att få medborgarna acceptera valet och verka i samma riktning.