Jag lämnade in valsedeln

Inför inträdet i EU började jag i skolan att studera många lika nyanser. Jag blev så intresserad av EU att jag gick och lånade en massa böcker om EU på bibliotek, vi diskuterade i skolan om EU för och nackdelar.Många elever var väldigt engagerade, andra inte!

Men så kommer verkligen, vi växer upp, vi skaffar jobb och familjer och mindre och mindre tid har vi att ägna oss åt tankar som politik. Jobb och familj tar så mycket tid att vi knappt hinner med oss själva. Och om vi sedan har lite mer tid över så vill vi gärna träna, träna är kul och dessutom får motion som en god bieffekt på våra kroppar kring hälsa och fysisk. Så när ska vi ha tid att engagera oss. Ja imorgon är en sådan dag när vi bör ägna lite mer tanke åt vad vi egentligen vill ha, hur vi vill att vår liv ska påverkas av politiken. I vilken grad och vad ska få påverka oss.

Jag tror att de flesta står sig och sin familj närmast när det gäller i frågan vad som är viktigt för dem. I mitt fall är möjligheten till sjukvård enormt viktig. I Sverige har kvalitet på vården sjunkit och det är något som jag under året har reagerat väldigt mycket över. Kanske med anledning av att jag driver en hälsoblogg och en nätbutik för hälsa men också för att jag under många år haft stöd av vården. Utan god hälsa fungerar vi ej på våra jobb.

Jobbet är grunden för en god ekonomi. Ingen hälsa inget jobb i slutänden. Alltför ofta insjuknar människor och har mycket svårt att ta sig tillbaka. Det behöver ändras. Det jag tycker är bra med flera EU länder är att de är mer öppna till alternativ medicin.
En snabbare åtgång i arbete säker utgifterna på socialförsäkringen så en attityd förändring är ett måste!

Det är också viktigt att det finns ett jobb, en arbetsplats att gå till. Ett jobb är grunden för välfärden. Med ett arbeta kan personen betala bostadskostnad, mat, medici, transport, ha en mer kostsamt livsstil. Det skänker också stor glädje med ett jobb att för inkomsten kunna investera i sitt boende, köpa nya bilar, möbler, resor, saker till barnen. Därför är frågan om jobb en mycket viktig fråga som det har diskuterats väldigt lite om i media. Nu är jobbkonjunkturen bra men om Entreprenören inte har en möjlighet att driva verksamheten på bra villkor minskar lusten att vilja ta risker. Som entreprenör har man stora kostnader och det kan ta lång tid att få tillbaka tid och pengar för sin investering. Min affärsidé är att hjälpa dessa entreprenörer snabbare ut på marknaden, en effektiv marknadsföring ger snabbare valuta för insatser.

Viljan att driva företag påverkar antalet arbetsplatser. Ytterligare något som påverkar företag är skatterna. Den debatten är idag ganska låg. Man pratar mer om frågor som migration då detta är en alarmerande fråga i Sverige. Men faktum är att om det drivs för få företag i landet blir det mindre skatteintäkter, och därmed då också mindre pengar till skola, sjukvård, polis och rättsväsende. Grunden för framgång är ett produktivt företagare, så varför pratas det så lite om detta? Anses det smutsigt att driva företag? I så fall förstår jag det inte. Min målsättning är att skapa få företaget att växa, skapa fler arbetsplatser och det roligaste av allt se företaget växa. Jag är beredd att tro att det kan göra det om vi fortsätter att ta in fler och mer bra produkter!

En viktig fråga är stödet för polisen. Utryckande verksamheter som ambulansvården och akutvården samt polisen har lidit mycket de senaste åren. De har för lite resurser, deras personal hotas och får en sämre arbetsmiljö samtidigt som man tvingas ta tag i mer och grövre brottslighet. 5000 ligor härjar i Europa och frågan ställs nu hur man ska bearbeta detta hot. Hur mycket ska man låta ligorna påverka medborgarnas vardag? Ska man försöka att begränsa det, eller är kriminaliteten så utbredd att den inte längre går att stävja. Eller ska de fortsätta att få kosta samhället tusen och åter tusentals kronor i form av droger, vapen, prostitution, stölder och bedrägerier mm

Stöld är väl det som drabbar det flesta svenskar. Det är den faktorn som vi inte bestämmer själva. Vi handlar och förväntar oss att få ha kvar varan. Eller så köper vi vår vara baserat på rådande situation, att med stor risk bli av med varan och är då beredda att betala mindre för varan och därmed får också staten in mindre skatt per såld vara. Det är ett ont förlopp som vi alla blir del av på grund av stöld.
Närstående problem är att straffsatsen är låg och de som stulit är snart åter ute och kan göra nya brott. De flesta partier är nu eniga för ovanlighetens skull att detta är ett stort problem. Ligorna kostar mycket pengar. Politikerna är dock oeniga om hur ligorna ska bekämpas vilket förmodligen kommer att resultera i dåliga resultat då ledarskapet blir svagt.

Jag har nu sett kriminalitet på så nära håll under många år att jag prioriterar den högt. Jag hoppas på mer resurser åt polisen, längre straff, bättre samarbete inom EU och att politikerna börjar lyssna på dem som arbetar med uppgifterna. Samtliga politiska partier borde visa den respekten för medborgarna. Demokrati ska förankras i folket.

Med begränsade ökade utgifter bör man ha mer resurs åt barn och gamla. Skolan behöver ständigt nya medel och väldigt lite medel har satts åt de äldre. Som jag skrivit om tidigare har jag under flera tillfällen när jag haft ärenden på stan och har då mött pensionärer som varit så fattiga att de inte har råd att besöka tandläkare, de tvingas tigga och sälja saker. De äldre borde få en fin sista tid i livet med mycket glädje, god mat och bra behandling.