Konsensus

Ibland behöver man diskutera saker många gånger, för att alla ska känna sig nöjda och till freds med beslutet. Nu hade vi ytterligare ett styrelsemöte. Som tur är består vår styrelse av bra personer och vi gick mot ett enat konsensus om beslut och hur vi ska fortsätta. Tänk att ibland behövs det inte så mycket mer än att man faktiskt bara ser till att hela gruppen känner sig nöjd så har man alla ombord och seglar mot gemensamma mål.