Kreativitet

Att vara entreprenör innebär i många sammanhang att vara kreativ. Jag älskar att kunna få uttrycka mig kreativt.

Jag har alltid tyckt om att skriva. Under studieåren arbetade jag väldigt mycket med mitt språk och mina uppsatser. Tack vare arbetet fick jag bättre och bättre betyg efter förbättrad insats.

Jag började på webbredaktörsutbildningen. Jag var i Schweiz och under det året beslöt jag mig för att bli journalist. Så jag sökte in på Högskola. Jag blev antagen.

Mina bloggar ger mig en god möjlighet att kunnat uttrycka mig precis som jag vill och jag får utlopp för min kreativitet genom dem.