Motverka rasism

Motverka rasism

Rasism bryter ner samhället inifrån.

Social media och nyheterna visar dag på dag hur en svart man kvävs av en amerikansk polisman. Detta har retat upp det amerikanska folket, och framför allt den svarta befolkningen.
Slagorden är var man rätt och lika rätt för en svart mans liv.

Allas lika rätt

För de flesta av oss är det en självklarhet att lika rätt gäller oavsett kön, färg och ålder, trots detta så sker oegentligheter där dessa värderingar inte genomsyras i handlingarna.
Det är för mig helt ofattbart att förstå att man inte värderar på detta sätt men det är att förstå och acceptera
och sedan utforma en plan för att motverka makt som inte följer de värderingar som världen ska präglas av.

Planen

En plan, det vill säga en handlingsplan kan inte göras förrän man verkligen förstår grundorsaken till problemet. Därför gäller det att ha människor på de positioner som verkligen har kompetensen att kunna utforma strategier för en handlingsplan.
Uppenbarligen så har den här typen av dåd, skett vid ett flertal gånger, vilket är förfärligt.
Man kan urskilja en stressad situation där polisen tar fast och låser den som utfört handling. Det man måste ställa detta mot är om den utförda handlingen är likbar med döden. Eller till och med den direkta döden. Varje människa förtjänar nämligen en rättvis rättegång.

En mänsklig rättighet är en rättvis rättegång

Alla har rätt till en rättvis rättegång. I rätten är det domaren som ska fatta beslut. En domare har en lång studiebakgrund innan denne eller denna uppnår denna yrkestitel. Det är det demokratiska samhällets skydd för ett rättssäkert samhälle.
I rätten kan den som står inför rätta utfrågas av åklagare och har till en försvarare. Åklagaren och advokat finner olika perspektiv för att föra den anklagade mot viss riktning. Detta är grunden i det demokratiska samhället. Och i strid med detta så har den svarte mannen och även tidigare svarta män berövats den rättigheten. Därför att när man kvävs på öppen gata så har den svarte mannen aldrig fått chansen till ett försvar. Det demokratiska samhället kan inte fungera utan denna rätt, därför är denna fråga så viktig.

Poliserna behöver mer utbildning

Vad som exakt har skett blir domstolens uppgift att besluta om. Men det finns en trolighet i att man behöver investera mer pengar i utbildning åt poliserna så att det finns en tydlighet vad man får och inte får göra. Det är inte polisens beslut att fatta utan domstolens. Det är domstolen som har den makten att avgöra om gärningsmannen har gjort rätt eller fel. Den polis som fattar beslut innan domstolen agerar fel. Hen behöver därför ha stöd från sin ledning för att ha en neutralitet till den som ska gripas. Det stödet kan komma i form av utbildningar, internutbildningar och en stark ledning.

Ge en bättre utbildning i Kvävning

Det som är så oerhört tragiskt i de här fallet är att man som verkar i en yrkesroll inte upptäcker att mannen kvävs. Nästa tragedi är att de som står omkring inte ingriper för att förhindra.
Jag vill i motsats berätta om hur jag för några år sedan är med och räddar en ung mans liv vid en bilolycka. Jag är noga med att ha koll på mannens puls, ha kontakt med honom för att se om hans på något sätt kan ge en signal om liv. Hans kroppsposition är lagd rätt och jag kontrollerar ögonen för bästa möjliga kontakt. Samtidigt som jag har koll på resterande miljö. Det uppstår ett bråk omkring mig och jag lugnar personerna runtomkring mig och håller bort dem från den skadade kroppen. Jag ger order till en man nära mig att tillkalla ambulans. Ytterligare en person bredvid mig med medicinsk bakgrund ber jag vara med mig för att vi tillsammans ska se till att mannen hålls vid liv. Vi inväntar ambulanspersonal som inom kort är på plats på grund av allvaret i olyckan. Avenyn var den dag fylld av människor som bevakat vad som hände och jag inser då att fler sett mig. Jag var inte där i en yrkesroll utan en passerande medmänniska som ville väl och ville rädda ett liv.

Ett liv är värt att kämpa för

Jag anser att varje människas liv är värt att kämpa för, oavsett hudfärg. Det som skiljer oss åt är kroppens unika och fantastiska möjlighet att anpassa oss till en miljö. Hudfärgen har blivit mörkare för att skydda kroppens organ från att skadas av solljus. Större muskler och längd kommer av ursprunget av miljön är hårdare att överleva i och därför har kroppar anpassats till miljön. Idag lever vi i multikulturell samhällen och vi behöver lära oss att anpassa oss till det samhälle där alla ska få plats. Skillnaderna är så små att det spelar ingen roll i ett modernt samhälle. Vi kan alla överleva där tack vare de bekvämligheter som det moderna samhället erbjuder.

Rasism en amöba i samhället

När det gäller rasism så är det ett problem i samhället. Det som är viktigt är att staten har företrädare som agerar lika mot alla statens medborgare. Alla betalar skatt och ska kunna ha rätt till lika hjälp. Det är medborgaren som via skattemedel betalar tjänstemännens löner. Det innebär att den som ännu inte är dömd har rätt till skydd och rätt behandling och även efter det att man dömts har man också rätt till mänskligt skydd. Ingen människa ska behöva kvävas till döds. Det som är frågan som ställs är varför det sker återupprepade illa behandlingar där polisen agerat utan att få rättsliga konsekvenser. Det hjälpe inte polisen i sin helhet. Ledningen måste få signaler från samhället att inte detta får ske i organisationen. Ledningen måste lägga resurser på att motverka den typen av beteende. Ledningen behöver samtala i grupp och enskilt om problemet med rasism. Det är viktigt att det ska finnas en dialog internt om hur man ska hantera problemet och att det ska finnas utrymme för poliserna att diskutera och få uttrycka sina åsikter.

Polisen

Polisen gör ett fantastiskt jobb men ibland går det fel. Då måste det utredas och om fel har gjorts så måste rättvisa skipas. När grova brott begås så måste rättvisa skipas och lagen följas utan undantag för att det är en polisman som utfört handling. Vi ska alla stå lika inför lagen.

Orsaken till problemet

Dialogen efter dådet saknar djup. Nu är det mycket ilska som syns och människor eftersträvar en riktig förändring. Så många liv har gått till spillo och detta måste stoppas!
Vi når inte det resultatet utan att diskutera det. Vi måste lyfta rasism till ytan. Vi måste diskutera som jag gjort enligt ovan orsaker, verkan och hur vi kan förändra. Vi behöver stå upp för ett demokratiskt samhälle med lika rättigheter och samtidigt prata om hur viktig polisen är för samhället.
Vi kan inte vara utan polisen. Det är en kraft som motverkar att fler brott begås i samhället, polisen hjälper utsatta och så sent som för några dagar sedan kunde jag ringa in och anmäla en berusad förare på vägen. De finns de som utför orättfärdiga handlingar och därför behöver vi ha polisen.

Jag har själv blivit utsatt för rasism

Jag vet vad jag pratar om för jag har själv blivit utsatt för rasism. Hon var lärare och det faktum att hon var den som gav mig betyg gjorde situationen mycket svår för mig. Jag valde att sluta och aldrig komma tillbaka till Eskilstuna Högskola. Staden hade vid tiden svårare problem med rasism och jag fann inte det som en säker eller lämplig miljö för mig att vara i. .

Rasism på Eskilstuna Högskola krossade mina drömmar

Redan som barn drömde jag om att skriva. Då ville jag bli författare. Jag deltog i en skrivartävling och fick andra pris. När jag tagit studenten studerade jag ett år i Schweiz och där hann jag fundera över vad jag ville bli. Min dröm var att bli journalist. Så jag sökte mig Eskilstuna Högskola på Webredaktörsprogrammet. Hur mycket jag än försökte att skriva, skriva och göra nya texter så godkändes jag aldrig, trots det att kraven var mycket låga. Jag skrev om texterna på dagar och nätter men utan resultat. Till slut blev det ett stort problem och jag pratade med några vänner. Två av tjejerna gick i klassen över mig och en av de suckade tungt och nämnde läraren. Jag undrade varför hon suckade och så berättade hon vad hon utsatts för. Läraren hade bett henne sluta och sa att hon aldrig skulle klara av detta. Hon blev arg och gick till rektorn. Flickan som jag talade med kom från Iran och hon hade flytt till Sverige och fått hjälp och utbildning här och pratade svenska utan problem. Jag själv är adopterad och talar flytande svenska. Helt plötligt förstod jag mitt problem. Jag hoppade av skolan, sade upp lägenheten och flyttade hem. Innan jag flyttade hade jag hjälp av en yrkesvägledare som hjälpte mig att hitta en annan universitetsutbildning. Statskunskap! Jag studerade ett halvår demokratistudier. Vår uppgift var att studera demokrativågor och skriva texter. Jag fick fina betyg och min självkänsla började komma tillbaka. Idag många år senare är jag ägare till många bloggar och nätbutiker. Mitt råd är att aldrig acceptera rasism. Det är fruktansvärt att bli utsatt för det men ge inte upp för vetskapen om att du är lika mycket värd gör dig stark nog att passera förbi det hindret.

Vårda ditt varumärke

Du är ditt personliga varumärke. Bara dina åsikter och ditt egna agerande kan ansvaras av dig själv. Du är din egen och du bär ditt ansvar. Gör goda gärningar och agera gott och du kan leva med ett gott samvete.

Varumärket polisen-Jag vill vara stolt över vår polis.

Som varumärkesspecialist har jag en åsikt om varumärket polisen.
Eftersom polisen utgör en så betydande faktor för ett demokratiskt samhälle så är det också viktigt att polisen representerar rätt. Andra viktiga värderingar är trygghet. Vem som helst ska kunna vända sig till polisen och känna att de blir väl mottagna och få hjälp. När polisen anhåller så ska ett gripande ske lagligt och demokratiskt. Ingen döms av polisen utan av domstol. Ingen ska heller dömas av medborgaren utan av domstol. Varje individ ska ha rätt att överklaga så långt domstol tillåter. Lagen ska utformas så att alla i ett samhälle oavsett religion eller ursprung har lika laglig rätt. Lagen ska tolkas lika av myndighetspersoner och enskilda individers åsikter ska vara sekundära sin yrkesroll. Därför ska polis och annan myndighet agera hänsynsfullt vid ingripande. Det aktuella fallet bör utredas noga men det är också viktigt att förstå att vid stressade situationer kan saker ske som egentligen inte borde ske. Att bekosta utbildning och träna poliser för svårare situationer är därför en viktig åtgärdspunkt som inte får negligeras likaså att man ska ha en öppen dialog inom Polisen om allas lika värde.