Öppet brev till Krister

Jag har vikarierat i många språk under åren, andra ämnen med, men våra språkförsämringar beror mycket av att vi läser färre böcker, vi skriver inte längre för, vi läser färre böcker med barnen. Men jag slås av en sak idag att jag själv måste lära mig arabiska. Hos myndigheter, i affärer mm så talas det språk jag inte förstår. Jag ansågs tidigare vara bra på språk med flera språk från utlandsstudier men är idag omkörd 😂. Jag upplever att skolan främst behöver ha klasser med lugn och ro, inga höga ljud utan att eleverna ska kunna sitta lugnt och studera. Jag hoppas på fler nationella mjukvaruprogram där var enskild elev kan arbeta i sin egen takt.