Polisen-ny rekrytering och nya politiska beslut och åtgärder

Polisen ett nationellt intresse

Polisen har fått ta emot mycket kritik. De har haft det tufft under många år . De får kritik i fråga om övervåld, felaktig hantering osv men det är ju inte alltid så lätt att hantera människor med ett kraftfullt och farligt beteende och i situationen är det beslut som ska fattas väldigt snabbt. De måste ha en utbildning och ett ledarskap som ligger på en hög nivå så att de får känna sig trygga när de kallas in för uppdrag. Kunskapen måste vara mycket högre än mot dem man möter. De måste få tränas att verka i utmanade situationer.

Media rapporterar om att Polisen ger uttryck för att det vita pulvret breder ut sig. De behöver fler poliser så politikerna tillsätter mer medel. Dock tog man inte upp förlängd strafflängd för upprepade brott. Övervakning av förstagångs dömda. Samhällsarbete över flera år osv. Det kan tyckas som ett hårt straff men en ny användare är ett förlorat barn till Svea och en mycket dyrbar åtgärd att få personen fri från beroendet.

Om Polisen lyckas att komma åt säljarna så är de strax tillbaka därför att strafftiden var för kort, eller att det var för svårt att med svensk lag att bevisa brottet.

Om den dömde också tvingas till samhällstjänst kan hen ha en chans att åtgälda samhället samtidigt som man står under bevakning. Att åter falla i brott är en frestelse där samhället måste hjälpa till och förhindra detta för att gruppen inte ska bli större. Enklare jobb med övervakning, med regelbundna blodprovskontroller är ett måste. Rutiner och krav gör gott även om det kan verka jobbigt i början. Men sakta börjar livet få mening.

Saken är också den att vi har en större andel människor, en för stor del som sysslar med den typ av verksamhet. Den analysen kan vi inte negligera, hur blev det så? Hur kom det sig att plötsligt så har antalet stigit så kraftigt. Vilka politiska beslut har svikit vårt land och faktiskt gett oss grav problematik?

Sist jag såg en polis fick den stackarn springa in i buskarna och leta. Man lyckades ta förövaren på bar gärning men förmodligen sökte han efter beviset kom vi underfund med som fick bevittna händelsen. Jag tyckte synd om honom att han behövde springa in dit. Saken är den att polisen måste ha hjälp från fler, det krävs en samverkan. Innan socialtjänsten bekostar boendet kan man ställa krav på näringsidkaren att faktiskt sköta verksamheten. Klipp ner buskarna och ta bort rötterna och lägg gräsmatta så det blir tillgängligt. Det är vanvårdat och en kassako varför Staden kan ha mer uppsikt samt ställa mer krav. Jag är ganska övertygad om att det inte är sista gången polisen behöver komma dit.

Idag är behovet av poliser så stort att det hamnar högt på listan hos politikerna för åtgärd. Det en alarmerande situation som utvecklat sig av nationellt intresse.

Det krävs militär samverkan, insatser att kunna bekämpa och inte stå ensamma. Visst behöver de utbilda fler poliser men det tar år att utbilda. Hur ska de hinna att få bukt med problemet innan tillväxtkurvan blir för stor?

Här har analytikerna inte gjort sitt jobb, det är i sent skede som man nu tillsätter hjälp när man ser att brottskurvan stiger alarmerande fort. Det borde ha gjorts långt tidigare. Politikerna har inte tagit de statiska mätetalen på allvar utan andra politiska mål har varit av större intresse. Hur kommer det sig att politikerna har fått negligera tillväxtkurvan? Har regerande partier haft egna mål som har gjort att man inte kan sätta in resurser i tid. Fler poliser har varit i behov under flera år, årtionden! Så varför har man inte agerat förrän nu. Saken är den att politikerna övergav poliserna, man lämnade dem att ta hand om förbrytare utan redskap och otillräcklig kunskap, och då blev man de svagare parten. Strax är förbrytaren ute igen och kan fortsätta sälja och bearbeta sin marknad.