Politik-Svenskarna utrycker ett misstycke över den ökande brottsvåg och ökande antalet mord som sker i Sverige. En ung man mister livet för ett smycke.

Svenskar blir tydligare med att uttrycka sina åsikter Jag brukar skriva om saker som sker i Sverige. I Sverige har det länge varit tabu att säga och uttrycka vad man tycker. Det är inte olagligt att uttrycka sin åsikt men med risk för att låta rasistisk har många svenska undan låtit sig att uttrycka vad man egentligen tycker och tänker.

Fler svenskar utrycker vad de egentligen känner i social media

Nu minskar rädslan för att ses som rasist Nu är läget annorlunda. Det pyr istället, diskussionerna på social media visar mer tydligt än traditionell media vad människor känner och tycker. Första gången jag läste vad några individer hade skrivit blev jag häpen över denna ilska och aggressivitet. Jag kände inte igen den. Men med tiden har jag börjat förstå också i takt med att media börjar bli mer och mer öppen med även missnöjet. De kan inte längre hålla tillbaka vad människor känner.

Högern beskylls av vänstern för att vara rasister.

När jag var i Stockholm sist passerade vi förbi valstugorna. En ung kille sa då till mig. Rösta så att inte rasisterna vinner. Det ska jag självklart göra så jag men jag kommer inte att rösta på ditt parti svarade jag glatt tillbaka. Dock är det omöjligt så att alla som inte röstar på socialdemokraterna rasister. De flesta svenskar har snarare tröttnat på en generös politik som har fört Sverige i fel riktning med en ökande brottsstatistik, långa vårdköer, bristande respekt i bland skolelever och stora trafikstörningar.

 
Saken är den att vårt land har utvecklats i fel riktning, idag har tråkiga attityder ökat, bemötande och respekten hur vi tilltalar varandra och hur vi agerar mot varandra har försämrats. Det ligger till grunden för hur mycket annat utvecklar sig.

Fler brott, ökat våld, längre köer

När antalet brott i Sverige ökar samt att rättsväsendet får längre köer, och ökade kostnader leder det till att de grövre brotten prioriteras och de mindre grova brotten prioriteras ned och läggs ibland helt och hållet ned. Detta resulterar i att de som håller utövar kriminell verksamhet lugnt kan fortsätta. Skulle man ha oturen att åka fast har man en längre handläggningstid innan man kallas till rätten. Straffsatsen i Sverige är låg och förkortas ofta vilket gör att flertalet dömda får i verkligheten en förkortat tid väl inne på häktet. De mindre prioriterade brotten 

Lätt att falla tillbaka i brott

Tiden inne på anstalt gör sällan brottslingen mindre benägen att begå nya brott och när strafftiden är avverkad släpps personen återigen ut i frihet. Problemet är att rehabiliteringen inte hunnit omgöra personen till en icke brottsbenägen personen. Vi tenderar alla att falla tillbaka i rutiner och dessa individer är heller inga undantag. Där man funnit sig till rätta, hur sorgligt dess öde än må vara, känner man sig trygg. Därför återvänder vi till våra rutinmässiga mönster. Nya brott begås och fler brott begås idag i Sverige. Brotten ökar och fler människor drabbas. Enligt brottsförebyggande rådet utsattes 24,7 % av befolkningen för brott mot enskild person. Detta omfattar misshandel, sexuella hot, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägerier, kort och kreditbedrägerier, trakasserier eller nätkränkningar. Nästan 1/4 av befolkningen! Det är en enormt stor andel. 


De flesta svenskar arbetar

Så vad har hänt i Sverige? De flesta av oss jobbar heltid, bor i lägenhet eller villa, lever för sina barn, sin familj och är tacksamma för att de har ett jobb. Så hur kan det vara ett så stort brottsantal? De som begår brott har kunnat begå brottshandling vid återupprepade tillfällen och väl ute i frihet igen begår de nya brott. Det gör att många individer men också företag blir bestulna och deras ekonomier försämras. Få har tagit hänsyn till dessa individer. Jag blev själv bestulen på två cyklar för många år sedan och sedan dess har jag bara använt mig av en mycket gammal cykel. Detta har inte gynnat cykelindustrin. Inte heller gynnar det andra industrier när människor inte köper nytt för att det blir bestulen. Därför bör dessa brott tas på största allvar.

Oskyldiga på gatan drabbas

Våra bekanta är drabbade, ett personrån där en ung man, bara 20 år gammal dödas med kniv. Detta är fruktansvärt, att man är beredd att döda en annan människa för smycken. Än mer beklagande är att förövaren har en bakgrund av brottslighet. Det är inte första gången hen har stulit. Det tar ett tag innan man vågar göra en sådan sak att döda en annan människa. För den som anser att ett människoliv är så lite värt att det har ett mindre värde än ett smycke. För den personen var straffsatsen att döda inte tillräckligt stor. Hen kunde göra en bedömning att det tar längre tid innan jag hamnar i rätten och väl efter domen är jag snart igen ute och tiden som inlåst är inte tillräckligt länge eller besvärande för att hålla sig borta från handling. Straff i Sverige är inte långa. Offret sörjer längre än förövaren. Under 2018 anmäldes 8650 privatrån i Sverige. Alla rån slutar inte lika illa som det gjorde för den unge mannen. Under 10 år har antalet brott med skjutvapen ökat men är totalt färre än de som rån som utförs utan skjutvapen, dessa brott har också ökat under de sista tio åren. Men att ett enda liv berövats gör det är tillräckligt illa för att Europa måste reagera, att mörda för ett smycke måste anses som grovt brott och ge långa fängelsestraff, att stjäla måste anses som ett grovt brott och individen måste straffas .

Lag och ordning får ej sättas ur spel

Ja bringa den unge mannen till liv går ju inte men att förhindra att fler råkar ut för samma sak borde vara högst på prioriteringslistan för varje politiskt parti. Agera nu, idag och bistå polis och myndigheter som verkar för att minska brotten. Var människa som går på gatorna är inte längre säkra. Äldre, barn och kvinnor som är svagare är utsatta. Lag och ordning kan inte sättas ur spel. Det är ett måste att man måste förkorta köerna till rätten samtidigt som brottslingar måste låsas in, begår man brott måste man dömas för det utan mildrande straffsats. Ge tydligare och klarare direktiv till landets medborgare. Människor har rätt att få veta vilka konsekvenser olika handlingar medför.

Fler orsaker till varför man begår ett brott

Samtidigt måste vi också vara tydliga med en sak. Det finns orsaker till varför en person begår brott. Många gånger finns det brokiga uppväxtförhållande, slitna relationer, övergivna barn och familjer där myndigheter borde ingripit eller svikit dessa individer. Trots dessa orsaker kan man inte förbise att brott begåtts och ingen annan människa har rätt att skada eller hota någon annan oavsett vad man själv har utsatts för. Det kan inte vara en ursäkt, det kan heller inte vara en ursäkt att man ursprungligen härstammar från krigsdrabbade områden och därför inte kan dömas för det brott man begått. Begår man brott måste man ta det straffet. Varje svensk har en skyldighet att känna till lagen. Begår man brott ska man inte ha skydd av vad som kan hända, känner man till lagen, som lagen kräver, vet man vilka konsekvenser brottet får och man kan undvika konsekvensen genom att undvika att begå brottet.

Den som stör och förstör får fortsätta

Tolerans har ökat, fler och fler onda handlingar sker utan konsekvens. Så sent som de sista nätterna har vi lyssnat på högljudda individer, poliser som kommer till lägenheterna. En kvinna skriker flera gånger i veckan, hunden skäller och de är oftast vakna om natten. Vi får lyssna på oljudet och kan inte sova lugnt. Självklart blir man trött och irriterad men man kan inget göra. Det här hände inte förr. Jag hade aldrig sett eller hört någon göra så illa. Nu ses ett illa uppförande ofta vilket är bedrövligt och farligt då det är grunden till att problematiken och göra att många brott kan starta och öka i antal lavinartat. Ett respektfullt beteende är ett måste och redan annars borde det vara straffbart. Man får snällt lyssna på skrikandet och inse hur det ” toleranta samhället i praktiken fungerar-den skrikande kvinnan får mat och husrum betalt av staten och kan slippa arbeta och sedan festa. Istället borde det vara ett krav för att få pengarna att man är mottaglig för ett arbete under tiden man söker. Det borde vara en självklarhet att man är tvungen att visa andra människor respekt i bemötande och sin omgivning. I normala fall så hade hennes beteende i ett samhälle med ökande brottslighet vara nedprioriterat

Ökade polisinsatser och ökade kostnader, vem betalar notan?

men eftersom helikoptern flera gånger i veckan tursamt nog flyger över området kan man anta att mycket sker i omgivningen. Förr hördes aldrig helikoptern nu är den här flera gånger i veckan. Därmed kan man dra slutsatsen att också utgifterna för insatserna har ökat. Nu rapporterar man om nybyggda fängelser med utökade boendeyta. Det kan också vara en tröst för de som står utan boende, för dem som inte har tak över huvudet kan ett fängelsestraff ge mer trygghet än gatan. Men hur gör man då med de ökade kostnaderna? Hur ska tryggheten finansieras? Vad ska prioriteras, vårdsköer eller polisinsatser, skola eller bygga om trafiken? Behoven är många och de som förstör samhället kostar mycket pengar. Många problem kan undvikas om redan det börjar bli straffbart att kränka varandra och visa ett icke respektfullt beteende.

Rånmord och knivslagsmål i Nordstan, 10 minuter från hemmet och på väg hem från utekvällen. Är du säker ute?

För ca ett år sedan hamnade vi mitt i ett knivslagsmål. Ofrivilligt! Vi stod i kö på MacDonalds, två personer som inte handlade och kom utifrån Nordstan tog sig in på restaurangen. Snabbt fördes kön i riktning mot mig. Männen slogs och det var blod över allt på golvet. Polisen ringdes, alla sprang mot dörrarna och jag skrek över hela restaurangen att folk skulle hålla sig lugna. Våldet finns här och det går inte att förneka. Många ungdomar lever på gatan i en farlig värld och våldet är vardag för dem. Deras värld är långt bort från
svenskens med jobb och familj. Dessa familjer får barn som växer upp till tonåringar som åker till Backaplan för att handla och så möts de bägge världarna, den från den ena världen vill ha något som den från den andra världen har som denne inte har råd eller kan köpa och då tar man. Man tar liv, med kniv och så blir hen en siffra i den stigande statistiken. Låt det inte få bli fler nu. Ett liv har släckts, en ung människa kan inte längre träffa sina vänner, modern kan inte längre krama om sin son. Hon kan inte se honom ta examen, skaffa sitt första jobb, gifta sig eller själv få egna barn. Alla möjligheter som livet erbjuder släcks på en sekund för priset av ett smyckeförövaren