Så utsätts sjuka patienter med svag betalförmåga för aggressiva och respektlösa bemötanden inom Västra Götalandsregionen och Intrum.

Så drabbas patienter av ökade kostnader. Västra Götalandsregionen och Intrum bemötande en fråga för vidare utredning.

Vi får månatligen fakturor som ska betalas för våra behov och vardagsutgifter. Varje dag gör vi saker som kommer att kosta oss. Våra boendekostnader, fordon och utgifter som är förknippad med vardag och familjelivet ska betalas. Jag hade fått en faktura från Intrum som jag kom att följa upp och utreda. Direkt när jag såg mailet komma in från Intrum så kontaktade jag Intrum minuten därefter. Jag fick då ett väldigt tråkigt bemötande ifrån personen i andra linjen. Jag frågade vad fakturan gällde då det inte gick att utläsa från fakturan.

Jag ville veta vad fakturan gällde. Handläggare hänvisade mig att kontakta dem. Jag hade redan gjort ett försök att försöka kontakta dem men då växeln var stängd hade jag ingen möjlighet att få ett svar.

Handläggaren på Intrum kan kontakta dem för att få ut utgifterna med handläggaren vägrade och sa att de kunde skicka fakturan. Jag sa att tack det behövs inte då jag redan har fakturan framför mig men att det inte står vad fakturan gäller om. Jag var också säker på att jag redan betalt denna faktura som låg där då jag minns att jag lagt in den i handelsbankens betalsystem.

Då jag inte fick information från vare sig Intrum som skickar mig fakturan eller heller Västra Götalands regionen blev jag tvungen att kontakta samtliga insatser varifrån fakturan skulle ha kommit ifrån.

Sjukvården är redan överbelastad men sjuksköterskorna gjorde så gott de kunde för att se om något av deras besök var obetalda. Jag fick ringa runt till samtliga ställen jag besökt men ingen hade någon obetald faktura. Jag hade gjort ett kort besök via en app då min vårdcentral inte haft tid att boka in mig. Via appen går det smidigt och ett bokat besök på 15 minuter sparar mig mycket tid så jag var inte motståndare till att använda mig av appen. Dock berättade ingen på vårdcentralen att appen inte tillhörde dem. Det finns många aktörer ute på marknaden, den här aktören Närhälsan online har en likadan lay out som min vårdcentrals så jag visste inte att de var fristående från varandra utan jag trodde att appen tillhörde min vårdcentral då de hänvisade till denna. Vårdcentralen hade bättre kunnat säga att sök dig till en annan aktör men de är ofta fullbokade och har under åren alltid hänvisat till denna app. Eftersom jag driver ett hälsobolag söker jag mig sällan till den vanliga vården men då kassan kräver ett intyg är det till VC man ska vända sig. Själva erbjuder vis produkter för att förebygga sjukdomar men åter till faktura händelsen.

Sjuksköterskan på närhälsan Eriksberg ger mig ett email till Närhälsan online. Jag skriver ett mail dit och blir per telefon kontaktad av deras administratör. Jag berättar min historia för administratören om hur jag har ringt runt till samtliga instanser och hur enormt mycket tid detta har tagit för mig att bara veta varifrån fakturan kommer. Hon beklagar och hänvisar mig tillbaka till Västra Götalandsregionens patientfaktura. Deras tider är mycket begränsade. De skickar en påminnelseavgift utan att beskriva vilket besök detta gäller. Övertygad om att de flesta inte betalar utan att egentligen veta vad fakturan avser. Till det tillkommer att deras tider är mycket begränsade att nå dem. När jag idag fick kontakt med Västra Götalandsregionen patentfaktura svarade en man mig. Jag berättar för honom att jag har mottagit en faktura och att jag har varit i kontakt med Intrum och bett det att avvakta medan detta utreds. Det visar sig då att det är Västra Götaladsregionen som ska ha skickat mig den första fakturan på endast 100 kronor. Jag säger då till honom att jag har aldrig fått denna faktura. Han erbjuder sig då att sända mig denna. Jag tackar ja till detta erbjudande då jag självklart vill se ursprungsfakturan. Men därefter är handläggaren helt oförstående. Faktum gäller att jag har ENBART har fått en påminnelsefaktura där det endast står att föregående belopp inte är betalt. Vilket belopp undrar man ju självklart som patient då. OM jag inte har sett fakturan från föregående månad så kan patienten inte heller betala det beloppet. Dessutom tillkommer en avgift på hela 60 kronor. Det är en ökning med hela 60% som patienten drabbas av för en försenad inbetalning. Många patienter har idag en väldigt dålig ekonomi på grund av det låga belopp som försäkringskassan betalar ut. Att ge ett belopp på 60% ökning på en automatiserad tjänst är därför inte rimligt. Nu är det dessutom så att jag inte ens fått en chans att betala in det första beloppet. Jag hade heller inte haft en chans att betala någon stans då jag inte visste vart jag skulle vända mig. Varför jag trodde att jag skulle vända mig till vårdcentralen var av den orsak att dit har jag tidigare betalt och ute att veta att inte appen tillhörde dem kunde jag ej veta varifrån jag skulle vända mig. Det är min första och absolut min sista faktura från Närhälsan online. Arbetet att härleda varifrån avgiften kommer har tagit mig betydligt mer tid än vad 100 kronor kan motsvara under en svensk timme än för en med en betald minimilön. Jag har nämligen fått lägga flera dagar på att utreda från vilket besök detta belopp grundar sig på.

Patienterna måste själva göra jobbet-Ofullständiga fakturor från Västra Götalandsregionen gör att patienterna själva behöver utreda varför de ska betala.

Handläggaren på patientfaktura skrek på mig. Jag sa till honom fler gånger att lugna ner sig. Det är inte acceptabelt att man i en yrkesroll bemöter patienter på det här sättet. En aggressiv attityd är oförlåtligt. Det kan ringa dit patienter med mycket svåra besvär med stark psykisk ohälsa. Själv reagerade jag så illa att jag blev upprörd och att mina muskler försurades vilket ger upphov till onödig smärta. Det ligger inte i min roll att behöva utreda varifrån faktura underlaget kommer utan det ska anges tydligt och klart varifrån läkarbesöket har gjort. På den första fakturan som har nåtts mig har ingen information varifrån jag har gjort besöket angivits. Dessutom har jag haft en väldigt kort tid på mig att betala fakturan.

Nästa problem är att jag betalde fakturan i samband med att jag har betalt de andra fakturor i mitt hushåll. Dock har denna faktura av någon anledning inte registrerats i handelsbankens system. De har sökt länge och väl och hittar ej betalningen. Eftersom att jag vet att jag har lagt in den för att undvika att den faktiskt skulle gå vidare också med anledning av att det var Västra Götalandsregionen som skickat ut fakturan så kontrollerade jag inte fakturan. Jag hade förtroende för dem och lade in den i systemet. När jag senare fick faktura på min Kivra sänt till mig och ser att det är en Intrum ringer jag genast upp.

Allt jag har bett om är information om varför jag ska betala. Jag har mötts av en första handläggare på Intrum som var otrevlig och vägrade att ta kontakt med Västra Götalandsregionen. Hon påstod att de gör dem inte men visst gör det det. Om det är några oklarheter så kontaktar de deras uppdragsgivare. Hon vägrade och blev otrevlig. Jag bli således tvungen att ringa upp ytterligare en gång till Intrum och fick där prata med en ny handläggare. Han var trevligare och pausade när han hörde att jag faktiskt har försökt att betala fakturan en gång. Han ber mig skicka in kvittot eller bevis på betalning och jag kommer överens med honom om att göra detta. Av denna anledning kontaktade jag imorse min bank för att få fram dessa uppgifter.

När jag kontaktade patientfakturaenheten idag vägrade handläggaren att göra annat än att skicka mig fakturan. Men faktum är att varje patient har rätt att se vilket läkarbesök man ska betala för. Jag har redan från start fått ett för högt belopp då första utkrävda summa att betal var 160 kronor. Vad som har hänt med den första fakturan är dem att utreda då jag inte har nåtts av denna. Det är inte min uppgift så jag ber honom att göra detta. Han behöver inte bli arg eller heller ej fortsätta att vara otrevlig och brysk när jag dessutom vid två tillfällen säger åt honom att inte vara så aggressiv. Jag bad honom om han inte förstår hur han ska agera att tala med sin chef. Hon i sin tar kan då visa honom hur han ska utreda vad som har hänt med fakturan. Västra Götaladsregionen borde skämmas över att ha så aggressiv personal som inte i sin yrkesroll kan möta patienter trevligare. Helt ärligt har jag aldrig haft för avsikt att inte betala fakturan utan vill endast veta varifrån beloppet kommer. Men att jag ska behöva ta emot otrevliga bemötande från både Intrum och Västra Götalandsregionen är helt och hållet fel. Jag har fått lägga oerhört mycket tid på detta och det ska dem respektera. Patienters tid, ork och resterande krafter är viktigt. De åligger dem inte att reda ut fel i arbetsprocessen inom Västra Götalandsregionen eller heller ett privat bolag som Intrum.

När man ser hur illa kunder blir bemötta där man också kan se att det då även kan vara en kund som faktisk heller ej fått organisationens första faktur 

Knutet uppdrag till Intrum med ett otrevlig kundbemötande kan göra att kunder väljer att inte återkomma.

När man ser hur illa kunder blir bemötta där man också kan se att det då även kan vara en kund som faktisk heller ej fått organisationens första faktura skulle jag som uppdragsgivare åt Intrum tänka mig för. Vill jag att mina kunder ska bli bemötta på det här sättet? En kund som faktiskt har för avsikt att betala men som inte fått sin faktura kommer aldrig efter det här bemötandet att komma tillbaka. Ett otrevligt bemötande är långt ifrån den service som man som kund faktiskt förväntar sig. Oftast så betalar vi utan att reflektera och för att vi inte orkar göra en sådan utredning likt denna då det kostar för mycket tid att reda ut. Så liksom jag gjorde så betalar vi utan att undersöka fakturans grund.

Patienter har oftast inget val. De vänder sig till vården men det finns privata alternativ för de som har råd. För de som inte råd blir tvungna att inrätta sig i ett trögflytande och otrevligt system med aggressiva och respektlösa bemötanden. Intrum för mig har ni visat hur det är att vara kund och utan att ha ett fullständigt fakturaunderlag bli tvungen att möta era otrevliga handläggare. Till beslutsfattare i organisationen bör jag säga att ett otrevligt bemötande gör att jag inte kommer att lägga mina beställningar till er utan vänder mig till annan aktör. Jag förväntar mig att alla kan bemötas trevligt oavsett betalförmåga om man dessutom har för avsikt att betala men endast söker ett korrekt underlag så är ett dåligt bemötande oförlåtligt. Beträffande Västra Götalandsregionens medarbetare är det än värre att en medarbetare kan agera så elakt mot en patient. Medarbetaren bör tränas i tålamod och respektfullt bemötande. Vi har sökt ansvarig chef Erika Karlsson utan resultat. Läkaravgiften är betald då jag alltid haft för avsikt att betala mitt läkarbesök. Men historien kom att handla om hur  ett 15 minuters läkarbesök på Närhälsan online kom att dra ut på tiden i timmar med olika otrevliga och aggressiva aktörer.