Samhälle

Politik

Våldet har ökat. Skola och Vård får stå tillbaka då andra insatser behövs. Vi behöver ett mindre våldsamt samhälle där konflikter löses med andra lösningar än våld.

Skola

Skolan idag skiljer sig från skolan förr i tiden. Därför finns det orsak till att debattera skolan.

Våld

Vi har ett samhälle med ökat våld. Vi ser våldet fortsätta stiga.