Samhälle

Våldet har ökat. Skola och Vård får stå tillbaka då andra insatser behövs. Vi behöver ett mindre våldsamt samhälle där konflikter löses med andra lösningar än våld.