Samtal om trender

Ikväll åkte jag och träffade några andra i samma situation som jag. Under kvällen började vi diskutera olika trender. I social media växer trender snabbt fram och skrider över nationsgränser fortare än någonsin förr. I det globala samhället blir vi mer och mer lika. Kommer det medfölja att vi får mer och mer förståelse för varandra? Hur kommer det sig då att konflikterna i världen är mer infekterade än vad de varit under en längre tid. Borde inte möjligheten att skicka information om hur någon lever på andra sidan öka kunskapen om hur andra lever? Borde inte det göra att vi ökar tillit till varandra när vi kommer i kontakt med varandra.

När det kommer till konsumtion så skiljer vi oss inte så mycket åt. Visst finns det lokala skillnader men våra basbehov gör att många av produkterna som erbjuds kan säljas i de flesta länder. Det som vi förr aldrig setts och heller inte nådde oss kan nu inom loppet av ett eller några år säljas i landet. Export och import sker snabbt. Fraktbolagen blir effektivare och distrubtionsleden mer planerade och effektivserade. Inom kort är en avlägsen producerad produkt i handen hos slutkonsumenten.

De som aldrig tidigare kunde driva butik kan nu med helt andra förutsättningar erbjuda bättre livskvalité åt konsumenten och den som förr aldrig hade råd att handla en viss sort kvalité eller vara kan nu med den nya handeln öppna sitt paket vid köksbordet. Länge leve e-handeln.