Sjukskrivningar

Att bli sjuk är en av de svåraste saker som kan hända oss näst efter att ens barn bli sjukt. Sjukdom gör oss mindre arbetsföra, svaga inför de utmaningar som ställs oss. I många samhällen skyddar de närmaste den insjuknande individen, familj och släkt får bära upp för den som inte har hälsan. Svårast är det då för den som inte har anhöriga. Vad händer med dem? De förlorar skyddet, tak över huvudet och får bo på gatan. Under mina år har jag sett många sjuka, många svårt sjuka. Jag har själv varit sjuk och sedan tillfrisknat. Det var då jag kunde börja skriva igen, orka skriva. För det tar mycket energi av en att reflektera och fundera över vad som skett. Nu har jag blivit sjuk igen och jag minns hur svårt det var. Hur mycket tid och kraft som gått åt rehabilitering. Jag tar därför inte min hälsa för givet.