Kategorier
Utbildning

Skola under en sovande debatt

En sovande debatt

Under Alemdalsveckan har ständig debatten om invandrarfrågan varit närvarande. Men man kan nog ändå betrakta den som lugn och stillsam. Partierna har sin plats, allting är städat och fridfullt, århörarna är lugna under föreläsningarna. Detta är långt ifrån lärarnas vardag. Se Marketing besökte lärarna riksförbund där i båset visade man upp en affisch över antalet som inte klarar av skolan. Eleverna har det svårt och reaktioner låter inte vänta på sig. Förbundet pekar på rapporter där varje barn som inte klarat sin skolgång medför stora kostnader för samhället

. Lärarförbundet har gjort en viktig observation, man har granskat hela leder-från skola till samhälle och följt kostnaderna som det åsamkar samhället. 

Den här debatten hörs sämre i de andra båsen, kanske för att man inte arbetar med barn, men ändå. Att skolan har stora problem det vet vi, men vi eftersöker konkret hjälp och handlingskraft. 

Av Sophie Berg

Se Marketing Media Magazine - feature editor Sophie Berg.

Sophie Berg M. BA Strategic Lead, BA European Program- Strategic Marketing.

Consultant in business 2B, project coordination.