Styrelsebeslut -fattat beslut gäller

Förra veckan hade vi styrelsemöte. Innan mötet hade jag tagit fram ett beslutsunderlag. Att få fram beslutsunderlag kan kräva ganska mycket arbete. Jag granskade underlaget av samtliga årets kostnadsposter. Därefter gjorde jag beräkningar. Jag jämförde sedan resultatet och inkluderar vad jag tror kommer att behövas under kommande året. Vi ser att utgifterna ökat och behöver höja priset. Nu vill delar av styrelse riva upp beslutet men fattat beslut gäller. Nu ska vi in på nytt möte med styrelsen för att se hur det kan göras om.