Styrelsearbete- ekonomi

Igår arbetade jag med den ekonomiska rapporten för styrelsen. Jag la upp alla utgifter som vi haft under året. Att arbeta med den ekonomiska delen i bolaget eller organisationen ger dig kostnadskontroll.