Styrelsearbete-ekonomi

Idag har jag arbetat med frågor för vår styrelse. Jag har studerat all ekonomisk information i våra ekonomiska rapporter.

Eftersom vi gjort stora förändringar och året nu börjar lida mot sitt slut är det mycket papper som ska skickas in inför bokslutet.