Styrelsemöte

Det börjar dra ihop sig till Årsstämman och ikväll hade vi ett nytt styrelsemöte.

Listorna på att göra saker blir längre och längre. Det tar mer och mer tid och utmaningen för oss är skapa ett genuint engagemang för medlemmarna. Det är en svår uppgift.