Styrelserummet

Äntligen har stressen lagt sig. Under året har det varit många stora frågor som vi bearbetat. Nu har det mest akuta jobbet gjorts och vi kan ta och hämta andan. Det är skönt. Nu är årsmötet bestämt och vi gör oss redo för att redovisa vad som fattats beslut om under året.