Svenska pensionärer lider svårt trots ett yrkesverksamt liv.

Klimatet hårdnar, vi har fått en större belastning i samhället. Fler än någonsin tidigare är i behov av hjälp i form av stöd till studier. Alla har inte samma nivå så fler behöver längre tid att studera. Det kan vara ovana att studera, en mindre lång studiegrund, ohälsa som gör det omöjligt att studera på heltid. För andra är resan kanske längre. Man kommer från ett system där studier inte varit prioriterat. Bägge könen har kanske inte haft möjlighet att studera eller varit prioriterade att studera.

Barnbidraget har ökat och betydligt fler familjer är nu beroende av flerbarnsbidrag än förr. Pensionärernas bidrag ligger stilla något jag tycker mig kunna skymma på stan efter de möten då de kommit fram och frågat mig efter pengar. Svenska pensionärer som arbetat hela sitt yrkesliv. Dessa pensionärer sitter nu inte hemma utan tvingas tigga på stan. De är vänliga och goa, några tandlösa med mycket gamla kläder. Har dessa pensionärer råd med vård? Uppenbarligen inte tandläkare i alla fall. Varför allt detta prat om pension, jag är ju yrkesverksam?!

Jo det är ju bra för oss som ännu inte är pensionärer att fundera över hur vår tid som pensionärer kommer att bli samt att fundera över hur pensionärerna har det idag. Många gånger efter det att jag har promenerat i stan och mött dessa pensionärer så har jag varit väldigt ledsen över deras situation. Det känns för hemskt att de har det så dåligt efter att ha arbetat så länge. Jag vill också tillägga att pensionärerna hade ett bättre liv förr och att skillnaden nu för dem är enorm.