Brott ska inte löna sig

Jag har en gammal underrättelse om beslut från polisen hos mig. 1997 hade jag under en kväll ställt en ny cykel vid cykelstället vid busshållplatsen. Dum som jag var för naturligtvis stod inte cykeln kvar där när jag kom tillbaka. Cyklar har blivit ett lätt byte för tjuvar att ta och om mot förmodan tjuven skulle åka fast är straffet för brottet så pass litet att det inte spelar tjuven någon roll. Förloraren är istället medborgaren som köper en ny cykel som inte får ha den kvar, inte ens en vecka!

Tyvärr med referens till min egna erfarenhet så köpte jag inte heller någon ny cykel. Under mitt liv har jag blivit av med 2 nya cyklar tills jag fick nog. Därefter har jag cyklat på en gammal gammal cykel under flera år.

Så ytterligare några som förlorar på att medborgaren blir av med cykeln är cykelhandlaren, entreprenören. Om fler fick ha kvar sina nya cyklar skulle också fler köpa nya. För till slut så tröttnar de flesta och slutar att köpa. Detta är inte något som Sverige önskar sig. Det borde därför vara av yttersta vikt att man tittar på hur man ska förhindra den här typen av brott för att motverka den ökande takten samt att öka straffsatsen för brottet för att färre ska bli av med sina cyklar.

Utföraren vs Beslutsfattaren

I sedvanlig ordning hade man kanske beskrivit det som beslutfattaren vs utföraren men det är med avsikt om inläggets syfte jag jag valt ovan ordning då utföraren, eller utförarna blir allt färre i vårt digitalt samhälle. Fler och fler medarbetare har med moderniseringen i samhället kunna ta en skrivbordsroll och kvar finns enstaka utförare. Många av dessa ersattes också med maskiner varför antalet på dem också har minskat.

Med alla dessa hierarkier medföljer också krav om eftertänksamhet. Ledarskapet torde vara av stor vikt då den som hamnar längst nederst i ordningen har ett stort antal led ovan sig. Till min stora besvikelse fick jag idag då bevittna hur ledarskapet kan brista. Att skrika och rasera ut på det nedersta ledet är en gammal och förlegad ledarstil och vittnar om en låg kunskap i ledarskap. I detta skede kan man då bara hoppas på att det ytterligare led ovan har kraft och ork att leda i rätt riktning, att ledsaga den okunnige mot rätt mål, mot godhet och förståelse och att det svarta håll som dennes bristande kunskap utgör täcks upp till ytan.