Integration-Få fler sjuka in på arbetsmarknanden

Det kostar mycket pengar att bli sjuk
När du blir sjuk får du sjukkassa. Som är bekant för de flesta så går inkomsten ner. Det är inget eget val man gör att stiga av från sitt jobb. De allra flesta vill vara kvar och jobba, trots att det inte är drömjobbet man har. Men de allra flesta resonerar som att det är det som ger min inkomst, det är så jag kan försörja mig själv och min familj. Så man stannar på sitt jobb. Men om man blir sjuk kan man inte längre vara kvar. När inkomsten sjunker så är det mycket man inte längre har råd att köpa. Livet som sjuk är ganska trist. Det finns mycket man kan dra ner på men saker som mediciner och sjukvård, dessa kostnader ökar istället. Många sjuka har inte varit hos tandläkaren länge eller har heller råd att gå till frisören eller köpa nya kläder. Det blir synligt om man har råd och är arbetande efter ett tag.

Arbetsförmedlingen sviker de som är sjukast-få har kommit i arbete trots att stöd för rehab som introduktion på arbetsmarknaden finns.
För de som står utanför arbetsmarknaden är livet svårast. Arbetsförmedlingen har i uppdag att få människor tillbaka i arbete. Man har ett fungerade system för nysvenskar och invandrare men för de som är sjuka har man misslyckats och media har till och med rapporterat att man har skickat tillbaka pengar. Varför arbetsförmedlingen har de sjuka bort prioriterats? Varför är det mindre viktigt att få ut en person med nedsättning än en person med invandrarbakgrund? De sjuka behöver rehabiliteringsinsatser för att kunna få komma tillbaka i jobb. De finns pengar avsatta för dessa ändamål och de finns företag som levererar tjänster av detta slag samt säljer ypperligt ergonomiska produkter idag. Så varför kan man inte hjälpa dessa personer ut i arbete. Staten kan betal upp till 16.000 kronor det är mer än vad en sjukersättning ger, inköp av rehabprodukter kan göras så att nedsättningen som försvårar för arbetstagaren kan minimeras, vad är då problemet, att inte hitta en arbetsplats? Mer tid på uppsökande verksamhet, ett säljuppdrag alltså är vad som behövs. Det behövs inte lika många personer i kassan. Jag har ofta sett dem prata med varandra, denna personal ska vara ute och söka uppdrag. Dessutom är Arbetsförmedlingen en myndighet som har kontakt med andra myndigheter där behoven i stora organisationer uppstår. Nej, arbetsförmedlingen har svikit de sjuka, personalen har varit trygg, fler borde få jobba på provision och uppvisa goda resultat för att få stanna kvar i sina tjänster. Politiskt har man tagit upp Arbetsförmedlingens vara eller icke vara och med tanke på resultatet så borde verksamheten läggas ner och omformas. Mig har ni svikit i omgångar för det svåraste i livet är att stå utan arbete och inkomst. Det drabbar den sjuke och reducerar möjligheten att starta familj, köpa hus, bil, ha en bättre hälsa och sundare livsstil.

Andra får betala när sjukdomen tränger på
Ytterligare en aspekt är att de som idag arbetar tvingas att betala pengar för de som står utanför arbetsmarknanden. Det är därför som många av svenskarna idag reagerar, med all rätt när hälften av deras skattepengar försvinner. Nu är dock antalet sjuka inte så många så att få ut dessa i jobb är ingen omöjlighet. Men viljan att få ut människor i jobb efter en längre period måste politiskt öka. Tillsätt mer pengar och tjäna mer pengar på lång sikt, att stå utanför arbetsmarknaden är dyrt för samhället.

Sjukdom, sjukvård och behandling i rätt tid, när sjukvårdssystemet inte längre fungerar.

Cancerpatienter får inte vård i tid
Under den senaste valspurten har vi inom media hört att cancerpatienter som behöver sjukvård inte får det i rätt tid. Vi vet att cancer leder till död om man inte behandlar den, så med den kunskapen öar man stressen och sorgen som det faktiskt innebär för den som är sjuk.

Det är inte bara den sjuke som drabbas av cancer, också de närmast anhöriga och släkten sörjer. Cancer är en fruktansvärt sjukdom och därför att det fruktansvärt att man inte behandlar den i tid pga av att samhällsstrukturen har förslappats.

Det finns olika betalningsförmåga i samhället
Problemet är att vi nedprioriterar vår hälsa och att när vi är friska så inser vi inte i lika hög grad hur viktigt det är att få vård och att vårdsystemet måste fungera.

Vi väljer kanske heller att lägga pengar på en resa, eller extra saker att köpa men att vi inte vill lägga pengar på en sjukförsäkring.

ytterligare ett problem är att alla inte har råd med en egen sjukförsäkring och att man redan sjuk får man heller inte teckna för sjukdomen. Så det är en väldigt besvärlig situation för den som drabbas av sjukdom.

Allas lika rätt till behandling
För de som har råd så fungerar systemet. Men det finns också en grupp av människor som borde med ansträngning ha råd men som inte vill köpa en. Jag förstår dem till viss del. För det är ju faktiskt så att vi redan betalar för att kunna få vård. Och med en vårdgaranti på 3 månader varför ska man då betala en gång till! Det är ett fullständigt rättfärdigt att tycka att man i detta läge inte ska behöva ha en sjukförsäkring men när sjukdom drabbar en så blir man fullständigt överrumplad av systemet när 3 månaders garantin inte längre fungerar. och när du står där höggravid och det inte finns en förlossningsbädd till dig utan ambulansen tvingas ta dig till en nytt sjukhus, långt ifrån den behandling som du faktiskt har sett fram emot och kanske tom planerat är det ett drama i ditt liv som du inte önskar. Vi hör talas om kvinnor som tvingas föda på vägen och därmed också riskeras bebisars liv och hälsa.

Vikten av att sjukdomar behandlas i tid
En av de saker som jag tycker är absolut värst och även själv har erfarenhet av är att om inte sjukdomar behandlas i tid så försvåras sjukdomstillståndet. Det kostar mer pengar, mer smärta och det kanske inte går att kontrollera sjukdomen. Läkare är inga gudar, de är yrkesmän med medicin som verktyg. Det behöver inte vara så att medicinen biter på cancerpatienten. Man kan behöva prova olika typer av cellgifter och olika mängd tex. Då behöver man tid och inkommen i ett sent skede finns kanske inte den tiden. Därför skriver jag nu denna artikel, dagen för valdagen. Att prioritera hälsa, din, dina barns, dina kollegor, dina medarbetares hälsa är oerhört viktigt och bör ligga högt upp på prioritetslistan av vad som kommer att påverka ditt beslut.