Allas rätt till vårdinsatser, en medborgerlig rättighet

I fredags skulle jag på ett kontrollbesök och jag sätter mig och väntar. Vi var 5 stycken i väntsalen, sedan de biologiska läkemedelna har kommit har trycket på insjuknade inte blivit lika stort om man ser hur till väntrummen iaf, däremot är det svårt att se hur många sjuka som borde få tillgång till dem.Vi sitter iaf där, 4 stycken personer, ett äldre par-en tjockare man och hans askblonda fru. Till vänster om dem sitter en kvinna en bit bort med ryggen vänd mot dem och hon samtalar med en man på arabiska. Den äldre mannen uttrycker sig upprörd och förbannad över att de bägge på hans högra sida är oförskämda nog att prata arabiska uttrycker han till sin fru. Han fortsätter att prata nedlåtande om dem och jag känner mig allt mer illa till mods. Till slut tar jag mig mod och lyfter huvudet och undrar frågande efter ett tag, varför? Frun som besvarat honom nickande tidigare inser väl sin makes dumma och nedlåtande ton och svarar att det är fel och att de borde prata svenska. Ja då kommer de ju att lära sig bättre! Då det trots allt tillhör individens fria val att välja vilket språk man vill använda sig att kommunicera med i vår svenska demokrati så fortsätter jag att fråga om de ändå inte tycker att tvåspråkighet är bra, ja för det berikar ju trots allt! Två språkliga barn har lättare att lära sig fler språk, människor med flerspråkiga kunskaper behövs inom vårt näringsliv, offentlig sektor, bankväsendet och många fler branscher, kunskap stärker och berikar individen. Ja jag gör en snabb analys av att mannens synsätt inte är särskilt kvalitativt eller analytiskt och att döma av mannens aggressiva svar att jag ska hålla käft anar jag en kortare utbildningsbakgrund. Med erfarenhets som badvakt har jag av yrkeserfarenhet lärt mig att ta det lugnt och inte fortsätta svära åt mannen. Samtidigt som mannen svär åt mig möter min verksamhetsansvariga doktor mig och står förbryllad och bevittnar skådespelet. Tyvärr hämtas ingen vakt vilket i sedvanlig rutin borde för ut mannen utanför Sahlgrenskas dörrar. Det visar sig nämligen att den utländske mannen som hört den äldre mannen samtala bytte språk till svenska då han förmodligen hört mannens nedvärderande ton visar sig vara en tolk vars uppgift är att översätta och hjälpa den sjuka kvinnan.Sällan har jag skådat så rasistiska och nedvärderande kommentarer mitt framför mig, än mindre äv en äldre man som borde veta bättre. Det är sorgligt att man efter så många levda år har en sådan oförmåga att förstå att en väntsal inte är ett klassrum för SFI eller bas 2. Ej heller hade mannen förmåga att förstå att min irritation kunde bero av att jag som undervisat i både svenska och i flera andra språk samt juridik anser det kränkande att låta flickan få känna sig nedvärderad. Förhoppningsvis framöver kommer sjukhuset att ha rutiner för detta framöver för lagen, den svenska lagen, är tydlig och klar att så länge du har rätt till att vistas i landet och har rätt att bruka vården så har du också rätt att sitta i väntrummet och tala valfritt språk med din följeslagare, detta är inte brottsligt, det är det dock att bryta mot svensk lag och känner man inte hur lagen är stiftad bör man hålla sig inom ramarna för vad som är brukligt.

Utföraren vs Beslutsfattaren

I sedvanlig ordning hade man kanske beskrivit det som beslutfattaren vs utföraren men det är med avsikt om inläggets syfte jag jag valt ovan ordning då utföraren, eller utförarna blir allt färre i vårt digitalt samhälle. Fler och fler medarbetare har med moderniseringen i samhället kunna ta en skrivbordsroll och kvar finns enstaka utförare. Många av dessa ersattes också med maskiner varför antalet på dem också har minskat.

Med alla dessa hierarkier medföljer också krav om eftertänksamhet. Ledarskapet torde vara av stor vikt då den som hamnar längst nederst i ordningen har ett stort antal led ovan sig. Till min stora besvikelse fick jag idag då bevittna hur ledarskapet kan brista. Att skrika och rasera ut på det nedersta ledet är en gammal och förlegad ledarstil och vittnar om en låg kunskap i ledarskap. I detta skede kan man då bara hoppas på att det ytterligare led ovan har kraft och ork att leda i rätt riktning, att ledsaga den okunnige mot rätt mål, mot godhet och förståelse och att det svarta håll som dennes bristande kunskap utgör täcks upp till ytan.