Ann-Marie Begler på Försäkringskassan sparkas

Ann-Marie Begler på Försäkringskassan sparkas. Den högst ansvariga chefen på Försäkringskassan får gå. Ann-Marie Begler på Försäkringskassan blir av med sitt uppdrag all leda och styra Försäkringskassan.

Under året perioden som socialdemokraterna har styrt landet så har många människor förlorat sin sjukersättning och sjukpeng och förlorat inkomst. Frågan har berört mig djupt eftersom beslut i mitt egna fall har blivit det samma. Jag är en av dem som under ledning av Ann_Marie Begler har blivit av med min sjukersättning. Trots att Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen många år varit överens om vad som skulle vara mitt bästa. jag har deltagit på deras möten och följt deras instruktioner. Någon bra handlingsplan har de inte haft. De har varit ett uruselt arbete från båda myndigheterna som har resulterat i ett fiasko, ett inkomstbortfall men också pengaförlust för skattebetalarna.

Men för att inte helt fastna vid de ekonomiska förlusterna så ska vi i detta fall fokusera på de medicinska. Underlag under många år har skickats in till Försäkringskassan. Dyrbara processer som har kostat skattebetalarna pengar då underlagen levereras av SSU, Sahlgrenska sjukhuset, dokumenten skapas av verksamhetsansvariga specialister och röntgenplåtar har tagit på skador, närliggande och koordinatorer, specialister, undersjuksköterskor och sjuksköterskor har involverats i processen för att få fram underlag för att inte tala om laboratorium dit vilkas prover har skickats och avdelningar dit svar har återsänts.

Som ni förstår, kära läsare, följare och svenska medborgare är det en kostsam process som de arbetsföra ska betala. Således är det dyrbart när besluten bryts upp.

Dessutom ska jag processa mot myndighetens beslut vilket också kostar en massa tid då jag istället hade kunnat fokusera på försäljning vilket är var entreprenör slutmål.

Mina underlag ska då läsas av ytterligare en handläggare, utöver den som granskat ärendet och den som redan fattat beslut i ärendet.

Ja redan nu kan jag förtydliga att summan av ovan nämnda är 20 gånger summan av ersättningen. Så dumt kan det ibland bli när ett beslut fattas utan egentlig granskning.

Dessutom har jag inte och som jag tydligt har förklarat för Försäkringskassan meddelat dem om beslutet men de vägrar godkänna detta utan en blankett ifylld.

Alltså är sanningen än värre än man kunnat ana. Beslutet om avslås beror av ett icke ifyllt dokument vid händelsen som tar bort min rätt till skydd för min sjukdom och skada från läkemedel.

Jag vet iaf att som svensk så betalar vi mycket pengar i skatt per 100-lapp. Tyvärr så har jag efter att ha kommit vården nära sett hur resurserna för de sjuka försämras kraftigt. Likaså har tjänstemännen på Försäkringskassan blivit hårdare mot de sjuka. brevet jag fick var elakt skrivet vilket är helt onödigt.

Kostnaderna för de sjuka kan sänkas, det är jag överens om men det är inte ersättning till de som inte kan arbeta pga sjukdom. Automatisera istället besluten och sänk kostnaderna på lönerna för administratörerna. Ta framför allt inte ut det på de sjuka. Ersättningen för sjuka är pinsamt låg idag. man kan idag lätt urskilja vem som har lön och inte. Sämre tandhygien då man inte har råd att gå till tandläkaren, gamla kläder då man inte har råd att köpa nya och grått hår när man inte har råd att gå och klippa sig eller färga håret är några tecken på hur slitaget kan uppstå.

De som redan är sjuka behöver hålla en sund kost för att få i sig näring. Med den lilla sjukersättningen som ges idag är detta en omöjlighet vilket kan förvärra tillstånd.

Som svensk medborgare bör du fundera inför valet hur viktigt det är för dig att sjukförsäkringen fungerar över hela regeringsperioden inte bara ett år innan valet! Vill du kunna känna dig trygg i att få hjälp vid sjukdom när du ändå betalar skatt för att få det?!

Själv har jag inte fått den trygghet som man bör få om man insjuknar, trots att jag alltid betalt skatt. Detta tycker jag är fruktansvärt och elakt att Försäkringskassan. Jag är glad att Ann-Marie Begler fick avgå men likaså tittar jag längre fram och inser att hon får bära skulden för något som den socialdemokratiska regeringen bär ansvar över.

Tyvärr vill jag också säga att det i slutändan blir alla som förlorar på den här historian. Min inkomst förlust drabbar mina bloggar. Jag gör en samhällsuppgift genom att skriva om hälsa, miljö och rehabilitering samt bevakar nyhetsevent. Att spraka Ann-Marie kan innebära en förändring men fortfarande är en stor skada skedd och det blir dyrbart att reparera detta. Måtte vi inte få fler som Ann-Marie som går den socialdemokratiska regeringens uppdrag om att slänga ut sjuka ur trygghetssystemet.

Brott ska inte löna sig

Jag har en gammal underrättelse om beslut från polisen hos mig. 1997 hade jag under en kväll ställt en ny cykel vid cykelstället vid busshållplatsen. Dum som jag var för naturligtvis stod inte cykeln kvar där när jag kom tillbaka. Cyklar har blivit ett lätt byte för tjuvar att ta och om mot förmodan tjuven skulle åka fast är straffet för brottet så pass litet att det inte spelar tjuven någon roll. Förloraren är istället medborgaren som köper en ny cykel som inte får ha den kvar, inte ens en vecka!

Tyvärr med referens till min egna erfarenhet så köpte jag inte heller någon ny cykel. Under mitt liv har jag blivit av med 2 nya cyklar tills jag fick nog. Därefter har jag cyklat på en gammal gammal cykel under flera år.

Så ytterligare några som förlorar på att medborgaren blir av med cykeln är cykelhandlaren, entreprenören. Om fler fick ha kvar sina nya cyklar skulle också fler köpa nya. För till slut så tröttnar de flesta och slutar att köpa. Detta är inte något som Sverige önskar sig. Det borde därför vara av yttersta vikt att man tittar på hur man ska förhindra den här typen av brott för att motverka den ökande takten samt att öka straffsatsen för brottet för att färre ska bli av med sina cyklar.