Uppdrag och tid

Nu är det mycket att göra. Många kontakter görs med leverantörer och vi planerar för nya möten och årsstämman.

Nya konstellationer inom styrelsen ska göras och det vet jag ännu inte va det kommer att ta vägen.