Utföraren vs Beslutsfattaren

I sedvanlig ordning hade man kanske beskrivit det som beslutfattaren vs utföraren men det är med avsikt om inläggets syfte jag jag valt ovan ordning då utföraren, eller utförarna blir allt färre i vårt digitalt samhälle. Fler och fler medarbetare har med moderniseringen i samhället kunna ta en skrivbordsroll och kvar finns enstaka utförare. Många av dessa ersattes också med maskiner varför antalet på dem också har minskat.

Med alla dessa hierarkier medföljer också krav om eftertänksamhet. Ledarskapet torde vara av stor vikt då den som hamnar längst nederst i ordningen har ett stort antal led ovan sig. Till min stora besvikelse fick jag idag då bevittna hur ledarskapet kan brista. Att skrika och rasera ut på det nedersta ledet är en gammal och förlegad ledarstil och vittnar om en låg kunskap i ledarskap. I detta skede kan man då bara hoppas på att det ytterligare led ovan har kraft och ork att leda i rätt riktning, att ledsaga den okunnige mot rätt mål, mot godhet och förståelse och att det svarta håll som dennes bristande kunskap utgör täcks upp till ytan.