Vote

Rösta i valet

Nu pågår valvakan i det amerikanska valet. För dig som ännu inte har röstat är detta högaktuellt att du också lägger din röst. I år har över 100 miljoner amerikaner röstat, inte sedan 1908 har så många engagerat sig i valet. Men också många männskor har svarat att de inte röstat. Att rösta är en demokratisk rättighet.

Varför ska jag rösta

Varför ska jag rösta? En viktig orsak till varför du ska rösta är att det är dn rätt. En rösträtt är inteen självklarhet. Tidigare har inte alla människor fått rösta i USA eller Europa. Sådana fall är exempelvis kvinnor eller färgade. Idag har inte alla människor rösträtt. De som är under myndig ålder har ännu inte rätt att rösta. Bra eller dåligt kan diskuteras då ett argument kan sägas att barn ännu inte har utvecklats fullständigt och anses ej ha tillräckligt god förmåga att kunna välja och är inte röstberättigade. Samtidgt kan jag säga att jag var mer insatt politiskt då innan min myndighetsålder som nu. Ett barn har mer tid att studera förhållandena än vi som uppnått vuxen ålder och har arbete att utföra.

Hur ska jag rösta?

Många som valt att inte rösta känner inte att det spelar någon roller eller att det inte finns något alternativ för dem samtidigt som några fortfarande står och funderar på att rösta men inte vet hur de ska rösta. Om du är en av dem så ställ dig frågan vad som betyder mest för dig! Är det viktigt för dig att alla som insjuknar ska ha rätt till vård? Eller har du barn och de går i skolan? Hur vill du då att dina barns skola ska vara? En bra skola kostar pengar. Så frågan är om du vill att barnen ska ha bra skola med duktiga och motiverade lärare. Vill du att alla skakunna

JB -Hawai
Ohio_DT
Demokarterna har vunnit NW. Republikanerna har vunnit .Illinois-JB
Kalifonierna-JB
Virginia -JB. När 50% av rösterna är räknade så leder Trumph. Man vet ännu inte om eftersom alla poströster inte är räknade. Först på fredag tror man vara färid med rösträkningen. Några av delstaterna räknar sina röster fortare än andra.

Valet av vicepresident betyder något

Montana- DT
Iohia DT
Elektror rösterrna 213 till JB.
Just nu ökar JB i Giorgia. Om han vinner är han den första delstaten enligt Marcus på TV4 den första delstaten som gått över till det andra partiet.

Efter lunch har vi fått informationen att JB har vunnit Wisconsin.

Ekonomi-Är Trumph ekonomernas man?

Trump har nu vunnit Florida som är en av några avgörande delstater. Vi forsätter att skriva under dagen. Det sägs att amerikanerna röstar efter plånboken. Sanningen är nog den att det är många av oss som gör det. Trumph har lyckats att balansera ekonomin. Några av hans insatser som han gjort för att nå dessa mål är att han har dragit tillbaka engagemang i utlandet och därmed stärkt den inhemska ekonomin. Fler amerikaner har fått arbetet och därmed också en bättre ekonomi. Det har gjort amerikaner lojala till Trumph. 

Joe Biden-Han står upp för de sjuka.

Förenklat kan man säga att Joe Biden är de svagas man. Han står för en fortsatt utvecklad sjukvård och har varit den som visat det amerikanska folket att munskydd ska på. Pandemin har slagit hårt mot USA och över 100. 000 människor har dött. Joe Biden bär munskydd och har varit smart nog att välja ett tryck med Joe Biden på. Det har gjort munskyddet till en framgångsrik trycksak i valet. Smart! Jag har aldrig förstått varför man inte ska ha munskydd när stora delar av världen dör i Pandemin. Vi bär andra kläder på kroppen så varför inte munskydd för att skydda andra människor i vår närhet. Våra familjemedlemmar är viktiga för oss, vår släkt och våra arbetskollegor och därför kan en så enkel sak som ett munskydd begränsa att vår utandningsånga sprids vidare. Varför ska vi inte alla bära det? Och för de som inte har råd kan ett munskydd distribueras ut gratis. Pandemin ska tas på allvar och de effekter som den har på sjukvården. Sjukhus personalen utsätt i sitt arbete för att dö eller insjukna i svår sjukdom. Människor får effekt på sina lugnor. Få kan lätt komma tillbaka i arbete efter långvarig frånvaro. Det är ett problem som vilken president som än välj kommer att tvingas hantera. Då presidenten själv insjuknat har ignoransen kring sjukdomen förändrats något. Presidenten har en viktig uppgift att fylla och därmed har han också fått den bästa sjukvården i världen. Men för de som står i publik kö kommer inte att få lika bra vård och värst är det för de som står helt utan rätten till sjukvård. Alla borde ha rätt att få vaccinet.

Väntar på slutresultat

Det vi nu väntar på är ett slutresultat. Alla röster har ännu inte räknas

USA-Sverige

Sverige har en god relation med USA och tycker mycket bra om USA. Vi delar inte alltid samma åsikter men är ett land som influeras mycket av USA. Landet har en stor Areal och en stor mängd människor lever i landet. Sverige exporterar till USA. Många influencer från USA påverkar svenskarna. .

95% av rösterna är räknade i vissa delstater

Fortfarande återstår några procent att räkna så ännu är inget avgjort. Men Biden börjar närma sig de elektorröster som han behöver. Totalt eftersträvar man 270 elektorröster. Men även om antalet röster kommer att ge svar åt väljarna är det ännu inte avgjort vem som vinner. Biden har nu 253 elektorsröster. I pensylviana har nu 95% av rösterna räknats enligt TV4, där Biden kan få 20 elektorröster. Trump anser att valfusk existerar och valet kan komma att avgöras i Högsta Domstol.

Ett jämnt val

49,4 % vs 49,3 %
Valet är jämn. Just nu när 95% av rösterna är räknade så leder J Biden. Men trump är inte långt efter. Han har vunnit i delstaterna som är på landsbyggden medan Biden har många väljare bland färgade i USA. Den senaste rapporten visar att Biden får många röster i Nevada, 89% av rösterna räknade (angivet ca 22 000+) Än är inte valet avgjort utan man väntar fortfrande på resultatet.