Williams vs Gigard

Williams tjuvstartade och tvingas då släppa gram Gigard. Williams chansade att få till en bra start enlligt kommentatorenerna men fick tyvärr ta ett straff.

Ggard valde att gå sin egen väg och inte totalt bevaka Williams vilket gjorde att han fick en liten fördel av detta enligt kommentatorerna.

Avståndet mellan båtarna är nu stort, de rundar vide det nedre märket och kryssar sedan upp. Nu har det kommit in mer vind än i övriga tävlingen.

man kan se på de olika tävlingarna mellan de olika båtarna i vilken skillnad det är på seglingen. Med en liten redaktion här fotar och skriver vi samtidigt och me de senaste båtarna får vi jobba! Takten är hög och vi följer båtarna på de olika bogarna.

Jan Gigard vinner 1-0